Διδακτορικό Δίπλωμα στις Θεωρητικές Νομικές Επιστήμες - Νομική και Νομική Θεωρία σε Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Ο στόχος του διδακτορικού προγράμματος σπουδών "Θεωρητικές Νομικές Επιστήμες - Νομική και Νομική Θεωρία σε Ευρωπαϊκό Πλαίσιο" είναι ότι οι ειδικοί και οι ακαδημαϊκοί με επιστημονική προσέγγιση για την επίλυση θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά νομικά πεδία θα επιδιώξουν επιστημονικές δημιουργικές δραστηριότητες και μελέτη . Οι απόφοιτοι του διδακτορικού προγράμματος σπουδών "Θεωρητικές Νομικές Επιστήμες - Νομική και Νομική Θεωρία σε Ευρωπαϊκό Πλαίσιο" θα έχουν ενισχύσει τα προσόντα τους και θα επεκτείνουν και θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε ένα συγκεκριμένο πεδίο της νομικής επιστήμης με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν προσπαθήσει να διαμορφώσουν ή να προσδιορίσουν τη θεωρητική βάση του αντίστοιχου πεδίου αναλύοντας την πρακτική εμπειρία και τις γνώσεις τους.


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Η εξέταση εισόδου πραγματοποιείται σε ένα γύρο και λαμβάνεται από το στόμα. Η εξέταση πραγματοποιείται κυρίως στην τσεχική ή σλοβακική γλώσσα. όταν ο υποψήφιος σκοπεύει να γίνει δεκτός στο αγγλικό πρόγραμμα σπουδών, η εξέταση εισόδου λαμβάνεται στα αγγλικά. Σκοπός της εξετάσεως εισόδου είναι να εκτιμηθούν κυρίως οι σχετικές ακαδημαϊκές γνώσεις ενός αιτούντος, καθώς και η αρχική του ικανότητα να διεξάγει αυτόνομες επιστημονικές δραστηριότητες και έρευνα στο επιλεγμένο πεδίο σπουδών.


Η μέγιστη συνολική βαθμολογία για να φτάσει η εξέταση εισόδου είναι 60 μονάδες. Ο συνολικός αριθμός βαθμών που επιτυγχάνεται από έναν υποψήφιο αποτελείται από τον αριθμό των βαθμών που επιτεύχθηκαν στα επιμέρους τμήματα της εξετάσεως εισόδου. Το εύρος των σημείων στα επιμέρους τμήματα της εξετάσεως εισόδου έχει ως εξής:

  • Συζήτηση σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο διατριβής (0 -20 βαθμοί).
  • Πόντοι μπόνους που απονέμονται για την κατανόηση από τον αιτούντα του περιεχομένου της μελέτης σχετικά με: α) το σχέδιό του να συμμετάσχει σε επιστημονικά έργα και έρευνα της αναμενόμενης μονάδας κατάρτισης (π.χ. ακαδημαϊκό τμήμα) και στη διεθνή ερευνητική συνεργασία, (β) να συνδέει το θέμα της διατριβής με το ερευνητικό προφίλ της διδακτορικής του διδακτορικής μονάδας. γ) συγκατάθεση επιλεγμένου εποπτικού φορέα για την επίβλεψη του σχεδίου του υποψήφιου για την προτεινόμενη διατριβή (0-10 βαθμοί) ·
  • Αξιολόγηση των πρόσφατων ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων ενός αιτούντος (0-10 βαθμοί).
  • Να αποδείξει τη γνώση που προκύπτει από τη μελέτη της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας και των ακαδημαϊκών γνώσεων στο πλαίσιο της τελικής κρατικής εξέτασης στο αντίστοιχο πεδίο σπουδών που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών του μεταπτυχιακού φορέα. σε περίπτωση που το θέμα δεν περιλαμβάνεται στην τελική κρατική εξέταση, αποδεικνύοντας τις γνώσεις εντός του πλαισίου που έχει οριστεί για τις τακτικές εξετάσεις προόδου κατά τη διάρκεια του προγράμματος του πλοιάρχου. Ο υποψήφιος που επιθυμεί να σπουδάσει στην αγγλική γλώσσα πρέπει να παρουσιάσει τις γνώσεις του σχετικά με τη σχετική βιβλιογραφία και τις γνώσεις που σχετίζονται με ένα ευρύτερο πλαίσιο του έργου διατριβής του (0-20 βαθμοί).

Ο ελάχιστος συνολικός αριθμός βαθμών για τον υποψήφιο που θα επιτύχει στην εξέταση εισόδου προκειμένου να γίνει δεκτός για σπουδές είναι 40 βαθμοί.

Το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες από την εξέταση εισόδου, ο Κοσμήτορας θα εκδώσει απόφαση σχετικά με την αποδοχή ή μη αποδοχή του αιτούντος στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. Η σχολή θα παραδώσει την απόφαση με περιορισμένη παράδοση (στα χέρια του αιτούντος) μέσω ενός εξουσιοδοτημένου φορέα εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η απόφαση αποδοχής ενός υποψήφιου στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών μπορεί να αποσταλεί στον αιτούντα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληροφόρησης σπουδαστών εάν ο αιτών είχε εκφράσει τη συγκατάθεσή του για την παράδοση στην ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής.


Προϋποθέσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στις Διδακτορικές σπουδές εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Δασκάλου.

Μέθοδος επαλήθευσης:


Προφίλ Μεταπτυχιακού

Ο απόφοιτος των διδακτορικών σπουδών έχει αποκτήσει βαθιά θεωρητική γνώση στον αντίστοιχο κλάδο του εθνικού δικαίου καθώς και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, βασισμένο στη διεθνή σύγκριση και στο ευρύτερο υπόβαθρο των κοινωνικών επιστημών. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι σε θέση να αναλύσει γενικά και ειδικά ζητήματα στον αντίστοιχο κλάδο του δικαίου, καθώς και να συνθέσει τις γνώσεις και τις πληροφορίες που έχει αποκτήσει. Το διδακτορικό δίπλωμα μπορεί να εφαρμοστεί ιδιαίτερα στο ακαδημαϊκό και ακαδημαϊκό περιβάλλον.


Προοπτική καριέρας

Ο απόφοιτος του διδακτορικού προγράμματος σπουδών "Θεωρητικές Νομικές Επιστήμες - Νομική και Νομική Θεωρία σε Ευρωπαϊκό Πλαίσιο" θα έχει διευρύνει και εμβαθύνει, μέσω της μελέτης, τα προσόντα του σε αντίστοιχο επιστημονικό νομικό πεδίο. Ο απόφοιτος θα είναι ικανός να πραγματοποιεί ακαδημαϊκή εργασία και να συμβάλλει στην ανάπτυξη του αντίστοιχου τομέα της νομικής επιστήμης. Δίδεται έμφαση στις ακαδημαϊκές και ερευνητικές διαβουλεύσεις με τον αρμόδιο επόπτη. Ο κύριος στόχος της μελέτης είναι ότι ένας πτυχιούχος θα έχει καταρτίσει μια διατριβή όπου θα έχει εφαρμόσει επιστημονική μεθοδολογία και θα περιλαμβάνει σύνθετες αναλύσεις πρακτικών γνώσεων και εμπειριών, καθώς και την αφαίρεση των θεωρητικών συμπερασμάτων και αρχών από αυτές. Οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες ενός μεταπτυχιακού φοιτητή θα έχουν αξιολογηθεί με εξέταση σε μεμονωμένα μαθήματα και τη γραπτή διατριβή, η οποία πρέπει να δημοσιευθεί (ή να γίνει αποδεκτή προς δημοσίευση), είτε στο σύνολό της είτε στα μέρη της, πριν από την υπεράσπισή τους.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

The Law Faculty of Charles University was formed in 1348 as one of four faculties of the newly established Charles University.

The Law Faculty of Charles University was formed in 1348 as one of four faculties of the newly established Charles University. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη