Διδακτορικό στο Δημόσιο Δίκαιο

Koc University - Istanbul Turkey

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Διδακτορικό στο Δημόσιο Δίκαιο

Koc University - Istanbul Turkey

Με μια πραγματική εστίαση στις παγκόσμιες μελέτες του νόμου, εξαιρετική έρευνα κομμάτι των διακεκριμένων μελών ΔΕΠ και πλήρες αντίκτυπο στην επαγγελματική πρακτική, Διδακτορικό στο Πρόγραμμα Δημοσίου Δικαίου ενεργοποιεί μια νέα προσέγγιση για τις προηγμένες νομικές μελέτες.

Το πρόγραμμα προσφέρει προηγμένες ερευνητικές ευκαιρίες σε σχέση με τις ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις και οδηγίες και ειδικότερα την εκμάθηση διαφόρων νομικών θεμάτων που βασίζονται σε πολυδιάστατες προοπτικές.

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους φοιτητές στέρεες και ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τις πτυχές του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου που αφορούν το δημόσιο δίκαιο μέσω εμπεριστατωμένης ανάλυσης και του τρόπου με τον οποίο αυτά τα νομικά κείμενα έχουν αντίκτυπο στις εθνικές έννομες τάξεις.

Η μοναδική προσέγγισή της, με έντονη εστίαση στις ερευνητικές δεξιότητες και τα δίγλωσσα μαθήματα (Τουρκικά-Αγγλικά), προετοιμάζει τους υποψηφίους για μια ειλικρινή νομική υποτροφία υπό την άμεση επίβλεψη κορυφαίων επιστημόνων σε ένα πνευματικό περιβάλλον αφιερωμένο στην αριστεία στην έρευνα και τη διδασκαλία.

Αυτό το πλήρως χρηματοδοτούμενο τετραετές πρόγραμμα διδακτορικών διατριβών αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τους μελετητές που ενδιαφέρονται να επιτύχουν διδακτορικές σπουδές στο ιδιωτικό δίκαιο.

Προτεραιότητες για τομείς Διδακτορικών Διατριβών στο Δημόσιο Δίκαιο:

  • Συνταγματισμός, Ελευθερία έκφρασης, Συγκριτική συνταγματική αναθεώρηση, Ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, Κοινοβουλευτικές σπουδές σε συγκριτικό πλαίσιο, Διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων με επίκεντρο τα κοινωνικοοικονομικά δικαιώματα, ισότητα των φύλων, Προεδριανισμός σε συγκριτικό πλαίσιο, Νόμος και πολιτική
  • Νόμος Ποινικής Δικονομίας, Γενικές Αρχές Ποινικού Δικαίου, Αδικήματα
  • Σχέδια δημόσιου διεθνούς δικαίου που επικεντρώνονται σε θεωρίες και πηγές διεθνούς δικαίου, νόμο για τη χρήση βίας, αλληλεπίδραση καθεστώτος και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κλάδων του διεθνούς δικαίου, τουρκικές προσεγγίσεις στο διεθνές δίκαιο
  • Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Έργα που επικεντρώνονται στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των οργάνων της Συνθήκης του ΟΗΕ, συγκριτικό δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιθώριο εκτίμησης, αλληλεπίδραση μεταξύ δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνταγματικού δικαίου, υποδοχή και εφαρμογή του νόμου για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε οικιακά περιβάλλοντα , και αντίδραση κατά του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
  • τούρκικος


Τελευταία ενημέρωση April 10, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Σεπτ. 2019
Locations
Τουρκία - Istanbul, Istanbul
Ημερομηνία Έναρξης : Σεπτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Σεπτ. 2019
Τουρκία - Istanbul, Istanbul
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών