Το πρόγραμμα PhD in Private Law προσφέρει ένα δομημένο ερευνητικό πλαίσιο σε εθνικές, συγκριτικές και διεθνείς νομικές μελέτες με τη δέσμευσή του στην έρευνα αιχμής.

Ο στόχος είναι να εξοπλιστεί ο φοιτητής με νομικές ικανότητες για να ξεπεράσει τις προκλήσεις που παρουσιάζονται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στο ιδιωτικό δίκαιο. Τα μαθήματα σχετικά με τις διεθνείς και συγκριτικές πτυχές του δικαίου αποσκοπούν στην ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τις νέες εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις προσπάθειες εναρμόνισης στον τομέα του ιδιωτικού δικαίου.

Η μοναδική προσέγγισή της, με έντονη εστίαση στις ερευνητικές δεξιότητες και τα δίγλωσσα μαθήματα (Τουρκικά-Αγγλικά), προετοιμάζει τους υποψηφίους για μια ειλικρινή νομική υποτροφία υπό την άμεση επίβλεψη κορυφαίων επιστημόνων σε ένα πνευματικό περιβάλλον αφιερωμένο στην αριστεία στην έρευνα και τη διδασκαλία.

Αυτό το πλήρως χρηματοδοτούμενο τετραετές πρόγραμμα διδακτορικών διατριβών αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τους μελετητές που ενδιαφέρονται να επιτύχουν διδακτορικές σπουδές στο ιδιωτικό δίκαιο.

Προτεραιότητες για τομείς έρευνας με διδακτορικό τίτλο ιδιωτικού δικαίου:

  • Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, σύγκρουση νόμων, διεθνής δικαιοδοσία, διεθνές δικονομικό δίκαιο, διαιτησία, επίλυση διαφορών, δίκαιο ασύλου, επενδυτικό δίκαιο, διεθνές δίκαιο μεταφορών, διαμεσολάβηση
  • Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, σύγκρουση νόμων, διεθνής δικαιοδοσία, διεθνές δικονομικό δίκαιο, διαιτησία, επίλυση διαφορών, δίκαιο ασύλου, επενδυτικό δίκαιο, διεθνές δίκαιο μεταφορών, διαμεσολάβηση
  • Ασφαλιστικό δίκαιο, ναυτικό δίκαιο, νέες τεχνολογίες και ασφαλιστικό δίκαιο, αυτονομία και ασφαλιστική νομοθεσία, αντασφαλιστικό δίκαιο
  • Συμβάσεις διπλής φορολογίας, φόρος προστιθέμενης αξίας, εταιρικός φόρος
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
τούρκικος

Κοιτάξτε3 περισσότερα μαθήματα αποKoc University - Istanbul Turkey »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη