Διδακτορικό στο ιδιωτικό δίκαιο

Koc University - Istanbul Turkey

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Διδακτορικό στο ιδιωτικό δίκαιο

Koc University - Istanbul Turkey

Το πρόγραμμα PhD in Private Law προσφέρει ένα δομημένο ερευνητικό πλαίσιο σε εθνικές, συγκριτικές και διεθνείς νομικές μελέτες με τη δέσμευσή του στην έρευνα αιχμής.

Ο στόχος είναι να εξοπλιστεί ο φοιτητής με νομικές ικανότητες για να ξεπεράσει τις προκλήσεις που παρουσιάζονται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στο ιδιωτικό δίκαιο. Τα μαθήματα σχετικά με τις διεθνείς και συγκριτικές πτυχές του δικαίου αποσκοπούν στην ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τις νέες εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις προσπάθειες εναρμόνισης στον τομέα του ιδιωτικού δικαίου.

Η μοναδική προσέγγισή της, με έντονη εστίαση στις ερευνητικές δεξιότητες και τα δίγλωσσα μαθήματα (Τουρκικά-Αγγλικά), προετοιμάζει τους υποψηφίους για μια ειλικρινή νομική υποτροφία υπό την άμεση επίβλεψη κορυφαίων επιστημόνων σε ένα πνευματικό περιβάλλον αφιερωμένο στην αριστεία στην έρευνα και τη διδασκαλία.

Αυτό το πλήρως χρηματοδοτούμενο τετραετές πρόγραμμα διδακτορικών διατριβών αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τους μελετητές που ενδιαφέρονται να επιτύχουν διδακτορικές σπουδές στο ιδιωτικό δίκαιο.

Προτεραιότητες για τομείς έρευνας με διδακτορικό τίτλο ιδιωτικού δικαίου:

  • Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, σύγκρουση νόμων, διεθνής δικαιοδοσία, διεθνές δικονομικό δίκαιο, διαιτησία, επίλυση διαφορών, δίκαιο ασύλου, επενδυτικό δίκαιο, διεθνές δίκαιο μεταφορών, διαμεσολάβηση
  • Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, σύγκρουση νόμων, διεθνής δικαιοδοσία, διεθνές δικονομικό δίκαιο, διαιτησία, επίλυση διαφορών, δίκαιο ασύλου, επενδυτικό δίκαιο, διεθνές δίκαιο μεταφορών, διαμεσολάβηση
  • Ασφαλιστικό δίκαιο, ναυτικό δίκαιο, νέες τεχνολογίες και ασφαλιστικό δίκαιο, αυτονομία και ασφαλιστική νομοθεσία, αντασφαλιστικό δίκαιο
  • Συμβάσεις διπλής φορολογίας, φόρος προστιθέμενης αξίας, εταιρικός φόρος
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
  • τούρκικος


Τελευταία ενημέρωση April 10, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Διάρκεια
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Locations
Τουρκία - Istanbul, Istanbul
Ημερομηνία Έναρξης : Σεπτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Σεπτ. 2019
Τουρκία - Istanbul, Istanbul
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών