Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Νομική Πνευματικότητα

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

KU Leuven Προηγμένος Μεταπτυχιακός της KU Leuven στον Δίκαιο IP & IT βασίζεται στην εμπειρία του Κέντρου KU Leuven για το IT & IP Law (CiTiP). Το πρόγραμμα παρέχει μια εξαιρετική ακαδημαϊκή εκπαίδευση και προστιθέμενη αξία τόσο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να βελτιώσουν το πρόγραμμα σπουδών τους όσο και σε επαγγελματίες που αναζητούν κορυφαία ποιότητα και πρωτοπορία. Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από διεθνώς σεβαστούς ακαδημαϊκούς, εμπειρογνώμονες από ιδρύματα όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, και κορυφαίοι επαγγελματίες, εξασφαλίζοντας έτσι τη βέλτιστη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών.

Το πρόγραμμα αντιμετωπίζει την αυξανόμενη ζήτηση εξειδικευμένων νομικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ΠΕ, των ΤΠΕ και των μέσων ενημέρωσης. Οι τομείς αυτοί είναι ταχέως εξελισσόμενοι και εξαιρετικά πολύπλοκοι, επηρεασμένοι από μια πληθώρα τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνιολογικών εξελίξεων, όπου τα υφιστάμενα νομικά πλαίσια αμφισβητούνται συνεχώς και οι παραδοσιακές νομικές έννοιες και αρχές επανεξετάζονται τακτικά.

Όλοι οι μαθητές - αυτοί που επικεντρώνονται στη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εκείνοι που επικεντρώνονται στο δίκαιο των ΤΠΕ - μπορούν να ακολουθήσουν ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών στα αγγλικά. Όσοι επικεντρώνονται στην εξειδίκευση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας μπορούν, αλλά δεν χρειάζεται, να παρακολουθήσουν ένα σημαντικό μέρος των μαθημάτων στα ολλανδικά και τα γαλλικά. Τα μαθήματα στα ολλανδικά και τα γαλλικά θα επικεντρωθούν στο εθνικό δίκαιο, ενώ τα μαθήματα στα αγγλικά επικεντρώνονται κυρίως στο ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο.

Πλεονεκτήματα

  • Το πρόγραμμα αυτό αντιμετωπίζει την αυξανόμενη ζήτηση εξειδικευμένων νομικών εμπειρογνωμόνων στην ΠΕ, στον τομέα των ΤΠΕ και των μέσων ενημέρωσης.
  • Βέλτιστη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών από διεθνώς αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς, εμπειρογνώμονες και κορυφαίους επαγγελματίες.
  • Άμεση και εύκολη επαφή μεταξύ μαθητή και δασκάλου.

Συμβουλευτείτε τον ιστότοπό μας για πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα.

Τελευταία ενημέρωση Δεκ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή