Μεταπτυχιακό στη Νομική και Διαχείριση

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

παρουσίαση

Στο σημερινό προκλητικό και εξελισσόμενο πλαίσιο, η ικανότητα κατανόησης της πολυπλοκότητας και του δυναμισμού της πραγματικότητας απαιτεί μια πολυεπιστημονική προσέγγιση. Το MSc στο δίκαιο και τη διαχείριση παρέχει μια σαφή απάντηση σε αυτή την ανάγκη της αγοράς, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για την κατάρτιση των επαγγελματιών με σταθερή γνώση και στους δύο τομείς.

Ο τομέας αυτός αποτελεί την πρώτη εισβολή της Σχολής μας σε διεπιστημονική κατάρτιση σε επίπεδο μάστερ και στοχεύει στην κατάρτιση επαγγελματιών με τα προσόντα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός οργανισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, προετοιμάζοντάς τους όχι μόνο να εντοπίσουν και να προτείνουν λύσεις στα ζητήματα της οργάνωσης, αλλά και να αποφασίσει και να εκτελέσει.

Έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες που εργάζονται σε επιχειρήσεις ή άλλους οργανισμούς, καθώς και για όσους επιθυμούν να ασκούν (ή να εξασκούν αποτελεσματικά) το επιχειρηματικό δίκαιο ή την επιχειρηματική διαβούλευση και, φυσικά, τους επαγγελματίες δικηγόρους.

Εκτός από την εμπεριστατωμένη κατάρτιση στον τομέα του δικαίου των επιχειρήσεων, αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνδυάζει την ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων στην κατανόηση των επιχειρήσεων, το εξωτερικό τους περιβάλλον και ορισμένους από τους κύριους τομείς της διοίκησής τους, όπως η εταιρική χρηματοδότηση, το μάρκετινγκ και τη διαχείριση των ανθρώπων. Το αποτέλεσμα είναι οι επαγγελματίες που είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μια μεγάλη ποικιλία προκλήσεων. Λόγω του βαθιού διαλόγου μεταξύ Νομικής και Διοίκησης, αυτό το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης θα παρέχει αναμφισβήτητα πιο ενημερωμένους και πολύπλευρους επαγγελματίες ικανούς για επιτυχημένες προσεγγίσεις στις προκλήσεις της σημερινής πραγματικότητας.

Οι υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου γίνονται δεκτοί.

Επαγγελματικές εξόδους

Η νομική κατάρτιση παρέχει προσόντα για όλα τα κλασικά νομικά επαγγέλματα, όπως η υπεράσπιση, η δικαστική αρχή, η εισαγγελική αρχή, τα μητρώα και ο συμβολαιογράφος και ο αναφέρων. Προϋποθέτει επίσης νέα επαγγέλματα που συνδέονται με τη διαμεσολάβηση, όπως η διαμεσολάβηση και η εμπορική διαιτησία, η εγκληματική και οικογενειακή διαμεσολάβηση, η διαμεσολάβηση σε καταναλωτικές διαφορές κ.λπ.

Η νομική εκπαίδευση επιτρέπει επίσης στην αστυνομία να λειτουργεί στις κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις του κράτους, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης των διπλωματικών καθηκόντων και της πολιτικής λειτουργίας της αστυνομίας (PJ, PSP, GNR, SEF, GF, SIS).

Είναι επίσης σύνηθες να βρούμε νομικούς σε ελεγκτικές εταιρείες, εταιρείες (ακόμη και στον τομέα της διαχείρισης), στη δημοσιογραφία, στην εκπαίδευση, σε ενώσεις και ιδρύματα και σε διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, ΕΤΕπ, ΔΝΤ, κοινοτικά όργανα, μη κυβερνητικές οργανώσεις).

Σχέδιο Μελέτης

Χειμερινό εξάμηνο

 • Διαπραγμάτευση και σύναψη συμβάσεων
 • Επιχειρηματική χρηματοδότηση
 • Διοίκηση και Επιχειρηματική Στρατηγική
 • Κεφαλαιοποίηση και χρηματοδότηση επιχειρήσεων με ποσοστώσεις και ανώνυμες (σεμινάριο) *
 • Νέες κατευθύνσεις του εταιρικού δικαίου: Η εξουσία και εξουσίες των μελών (Σεμινάριο) *
 • Προαιρετική νομική πειθαρχία

Θερινό εξάμηνο

 • Εμπορικές Εταιρείες (Ευθύνη)
 • Χρηματοπιστωτικές αγορές
 • Διαχείριση ανθρώπων
 • Επιχειρηματική Οικονομία (Σεμινάριο)
 • Δομή και Εταιρική Διακυβέρνηση (Σεμινάριο) *
 • Ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους διαχειριστές και τα μέλη του εποπτικού οργάνου (Σεμινάριο) *
 • Μάρκετινγκ (Σεμινάριο) **
 • Λογιστικά Πρότυπα (Σεμινάριο) **

* Από τα τέσσερα προτεινόμενα νομικά σεμινάρια, ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον δύο και να αντικαταστήσει τα άλλα δύο για τις μονάδες σπουδών που αντιστοιχούν σε 6 ECTS των ακόλουθων τομέων του Master of Law: Business and Business Law, Tax Law ή Labor Law.

** Εναλλακτικά Σεμινάρια

Κινητικότητα

Διεθνή Στάδια

Η Σχολή Νομικών είναι αποφασισμένη να παρέχει στους φοιτητές της την ολοκληρωμένη και κατάλληλη εκπαίδευση που προκύπτει από τις εμπειρίες διεθνούς κινητικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, ενθαρρύνει και προωθεί την υλοποίηση διαφόρων μεθόδων διεθνούς πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τους στόχους και το προφίλ του σπουδαστή, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, της Ελεύθερης Κινητικότητας ή του Προγράμματος Πρακτικής Δια Βίου Μάθησης στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Οι φοιτητές που λαμβάνουν αυτές τις τοποθετήσεις μπορούν να επωφελούνται για το σκοπό αυτό από επιχορήγηση Erasmus εάν η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε χώρα που καλύπτεται από αυτό το πρόγραμμα (π.χ. κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, πΓΔΜ, Τουρκία). καθώς και μια ενδεχόμενη μείωση των διδάκτρων κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας.

Η αναγνώριση αυτών των πρακτικών είναι αποτέλεσμα της εγγραφής σε συμπλήρωμα διπλωμάτων, όταν δεν αναγνωρίζονται ως αναγνωριστικές τιμές. Όλοι οι σπουδαστές που εγγράφονται στον 2ο κύκλο της Νομικής Σχολής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ακόλουθες μεθόδους πρακτικής άσκησης:

Σταδιοδρομίες στο Υπουργείο Εξωτερικών

Η κινητικότητα των σπουδαστών στις πορτογαλικές διπλωματικές αποστολές (πρεσβείες, αποστολές, προξενεία στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του προγράμματος σπουδών στο Υπουργείο Εξωτερικών) και μπορούν να επωφεληθούν από υποτροφία Erasmus.

Ερευνητικές Πρακτικές

Η κινητικότητα κατευθύνεται στην έρευνα για τη διατριβή του μεταπτυχιακού φοιτητή, που θα διεξαχθεί μετά το πέρας της ακαδημαϊκής περιόδου, σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ελάχιστης διάρκειας 2 μηνών και μέγιστης διάρκειας 5 μηνών, που είναι επιλέξιμες για υποτροφία Erasmus.

Πρακτική άσκηση για νέους πτυχιούχους

Η κινητικότητα των πρόσφατων πτυχιούχων να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε διαφοροποιημένο επαγγελματικό πλαίσιο, διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών και μέγιστης διάρκειας 12 μηνών, που θα ολοκληρωθεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος του μεταπτυχιακού προγράμματος και μπορεί να επωφεληθεί από επιχορήγηση Erasmus.

Καλοκαιρινές πρακτικές

Κινητικότητα φοιτητών σε επαγγελματικό ή πανεπιστημιακό περιβάλλον, ελάχιστης διάρκειας 2 μηνών και μέγιστης διάρκειας 3 μηνών και μπορούν να επωφεληθούν από υποτροφία Erasmus.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Criado em 1978, o curso de licenciatura em Direito foi o primeiro a ser oferecido no Porto. Gradualmente, conquistou prestígio nacional e internacional, não apenas pelos seus professores e alunos, mas ... περαιτέρω

Criado em 1978, o curso de licenciatura em Direito foi o primeiro a ser oferecido no Porto. Gradualmente, conquistou prestígio nacional e internacional, não apenas pelos seus professores e alunos, mas também pelas suas iniciativas e excelentes instalações. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη