Μερικής Παρακολούθησης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής σε Σπουδές Νομικού Βοηθού

Βρείτε Μερικής Παρακολούθησης Προγράμματα LLM σε Σπουδές Νομικού Βοηθού 2019

Πτυχιούχους Νομικής Σχολής και δικηγόροι ισχύουν συνήθως ένα LL.M. να αποκτήσουν γνώσεις σε ένα εξειδικευμένο τομέα του δικαίου, όπως το φορολογικό δίκαιο ή το διεθνές δίκαιο, ή να μετακινηθούν από τη μια περιοχή στην άλλη πρακτική.

Επικοινωνήστε με Πανεπιστήμια Μερικής Παρακολούθησης Διπλώματα Νομικής σε Σπουδές Νομικού Βοηθού 2019

Διαβάστε Περισσότερα