ΠΡΟΥΠΟΘΈΣΕΙΣ ΕΙΣΌΔΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ένα Master of Laws βαθμού, ή Άγαμος των νόμων ή Juris Doctor βαθμού με μέση Honours τουλάχιστον 75 τοις εκατό ή σε ισοδύναμο βαθμό αλλού.
Ο αιτών μπορεί να απαιτείται για να ικανοποιήσει την Dean ότι έχουν το κατάλληλο επίπεδο ερευνητικών δεξιοτήτων για να αναλάβουν την πρόκριση, η οποία περιλαμβάνει γράφοντας μια διατριβή του μεταξύ 50.000 και 80.000 λέξεις.
Η είσοδος είναι με βάση την εγκεκριμένη πρόταση της έρευνας και της διαθεσιμότητας κατάλληλη εποπτεία. Οι υποψήφιοι οφείλουν να ολοκληρώσουν έως έξι θέματα που απαριθμούνται υπό το Master of Laws πριν την ανάληψη της συνιστώσας διατριβή του βαθμού. Εναλλακτικά, η είσοδος μπορεί να χορηγηθεί μέσω μεταφοράς από το Master of Laws μαθημάτων στο συστατικό διατριβή της έρευνας. Οι υποψήφιοι θα έχουν επιτύχει μέσο όρο τουλάχιστον 75 τοις εκατό κατά το Master of Laws μαθημάτων.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν:

  • Μέχρι και έξι μαθήματα επιλογής επιλέγονται από τα θέματα που απαριθμούνται στο Master of Laws.
  • Μια γραπτή ερευνητική διατριβή του μεταξύ 50.000 - 80.000 λέξεις (ανάλογα με τον αριθμό των μαθήματα πραγματοποιούνται), η οποία αντιπροσωπεύει μια σημαντική συνεισφορά στην έκθεση, γνώση και κατανόηση του τομέα της μελέτης και η οποία καταδεικνύει την ικανότητα για ανεξάρτητη έρευνα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πτυχίο διδακτορικού επιπέδου. Είναι δυνατόν να επιλέξουν να κάνουν λιγότερα μαθήματα, σε αντάλλαγμα για τη σύνταξη ενός πλέον διατριβή (οι περίπου 5000 λέξεις προστίθενται στο μήκος διατριβή για κάθε θέμα έπεσε).

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε4 περισσότερα μαθήματα αποBond University »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 2020
Duration
156 Εβδομάδες
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
100,416 AUD
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ιαν. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη