Προχωρημένο μάθημα για το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο

The Hague Academy of International Law

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Προχωρημένο μάθημα για το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο

The Hague Academy of International Law

Το μάθημα παρέχει μια εις βάθος κατανόηση, συζήτηση και εκπαίδευση στην θεωρία και την πρακτική του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου. Γενικά και εξειδικευμένα θέματα παρουσιάζονται από διακεκριμένους ειδικούς στον τομέα και συμπληρώνονται από ασκήσεις.


Το 2018 Advanced Course για το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 16 Νοεμβρίου 2018.


Ειδική εστίαση: Διεθνές ποινικό δίκαιο σε μια εποχή καινοτομίας:

Νέες τεχνολογίες και μεταβαλλόμενες στρατηγικές επιβολής

Οι προσεγγίσεις για τη διερεύνηση και δίωξη των διεθνών εγκλημάτων βρίσκονται σε εξέλιξη. Η τεχνολογία αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από τα εγχώρια και διεθνή νομικά πλαίσια. Η εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο θέτει νέες απειλές σε κυβερνήσεις, εταιρείες και παραδοσιακά συστήματα ποινικής δικαιοσύνης. Φόρουμ, όπως το Διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα smartphones χρησιμοποιούνται από τα άτομα για να διαπράττουν εγκλήματα πέρα ​​από τα διεθνή σύνορα. Οι πάροχοι μέσων ενημέρωσης καλούνται όλο και περισσότερο να εξισορροπήσουν την προστασία της ελευθερίας του λόγου με την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης της βίας και του εγκλήματος μέσω του διαδικτύου. Ταυτόχρονα, οι σύγχρονες τεχνολογίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της λογοδοσίας. Τα εγκλήματα είναι πιο δύσκολα να κρυφτούν. Όλο και περισσότερες παραβιάσεις τεκμηριώνονται και καταγράφονται μέσω νέων τεχνολογιών. Αυτό δημιουργεί νέες προκλήσεις για τις έρευνες, τις ποινικές διαδικασίες και τις πρακτικές επιβολής. Υπάρχει έντονη τάση προς την ιδιωτικοποίηση της συλλογής και της διερεύνησης πληροφοριών. Τα εγχώρια και διεθνή δικαστήρια αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία ανοικτού κώδικα σε ποινικές ή τρομοκρατικές δίκες (π.χ. ξένους μαχητές). Οι ιδιωτικοί οργανισμοί, όπως το Bellingcat, κατάφεραν να ανακατασκευάσουν βασικά πρότυπα της επίθεσης MH17 μέσω έρευνας ανοιχτού κώδικα. Οι ιδιωτικοί φορείς καλούνται να διατηρούν υλικό για σκοπούς επαλήθευσης ή συνεργασίας με τις δημόσιες αρχές. Στη Συρία, διεθνή εγκλήματα έχουν διερευνηθεί από πολλαπλούς φορείς διερεύνησης, όπως ο Διεθνής, Ανεξάρτητος και Ανεξάρτητος Μηχανισμός (IIIM), η Επιτροπή Διεθνούς Δικαιοσύνης και Λογοδοσίας (CIJA) και ο Κοινός Μηχανισμός Διερεύνησης (JIM) του ΟΟΣΑ και του ΟΗΕ, . Τα διεθνή και τα εγχώρια δικαστήρια πρέπει να αναπτύξουν νέες τεχνικές για να επαληθεύσουν την αξιοπιστία του υλικού ανοιχτού κώδικα και των ιδιωτικά καταγεγραμμένων πληροφοριών (π.χ. βίντεο, εικόνων) και να το μετατρέψουν σε αποδεικτικά στοιχεία διατηρώντας παράλληλα τη δικαιοσύνη και τις εγγυήσεις διαδικαστικής διαδικασίας. Οι διασυνοριακές ροές δεδομένων απαιτούν αποτελεσματική συνεργασία και νομική συνδρομή.

Αυτό το μάθημα εξερευνά αυτές τις νέες προκλήσεις. Αρχίζει με μια συζήτηση σχετικά με την κατάσταση της τεχνολογίας και τις προκλήσεις της καταπολέμησης της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο. Στη συνέχεια, διερευνά νέες τάσεις και προκλήσεις στην παρακολούθηση και διερεύνηση διεθνών εγκλημάτων μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων αποδείξεως και ορθών διαδικασιών. Περιλαμβάνει μια συζήτηση σχετικά με την αλληλεπίδραση των μηχανισμών των θεσμών στο συριακό πλαίσιο. Στη συνέχεια, εξετάζει τις τάσεις και τις εξελίξεις όσον αφορά την εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης της καθολικής δικαιοδοσίας Ολοκληρώνεται με μια συζήτηση σχετικά με το μεταβαλλόμενο σύστημα έκδοσης και αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής.

Πρόγραμμα μαθημάτων

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018

Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, Νέες Τεχνολογίες και Εγκληματικότητα στον Τομέα της Πληροφορίας

8.30 - 9.00 Εγγραφή και Καφές

9.00-9.30 Καλώς ήλθατε

Ο καθηγητής Jean-Marc Thouvenin, Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας της Χάγης

Καθηγητής Carsten Stahn, Πανεπιστήμιο του Leiden

9.30-10.15 Έναρξη λειτουργίας: Διεθνής ευθύνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή

Καθηγητής David Kaye, Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Νομική Σχολή Irvine, Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την προαγωγή και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης

10.15-10.45 Q

Διακοπή

11.00 - 12.30 Συζήτηση: Νέες Τεχνολογίες και Διεθνής Ποινική Δικαιοσύνη: Ευκαιρίες, Απειλές και Προκλήσεις

Συμπεριλαμβανομένης της Δρ. Alexa Koenig, Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Berkeley. Norman Farrell, Ειδικό Δικαστήριο Εισαγγελέα για το Λίβανο και τον καθηγητή David Kaye

12.30 - 13.30 Γεύμα

13.30-14.00 Εισαγωγή Γύρος

14:15 - 16:15 Διεθνές ποινικό δίκαιο και καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο: Τεχνολογία αιχμής

Ομιλητής: Καθηγητής Marco Gercke, Πανεπιστήμιο της Κολωνίας (TBC)

16.30 - 17.30 Cybercrime και ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία: Εμπειρίες από την πρακτική

Ομιλητής: η κ. Daniela Buruiana, Πρόεδρος της ομάδας εργασίας Eurojust για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο

17:00 Ποτό καλωσορίσματος


Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

Διεθνή Εγκλήματα και Νέες Τεχνολογίες: Αποδεικτικά Θέματα

9:00 - 11:00 Διερεύνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συλλογή υλικού ανοικτού κώδικα

Ομιλητής: Alexa Koenig, Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μπέρκλεϋ

11.15 - 12.45 Νέες τεχνολογίες και διαδικαστικές προκλήσεις (αποδείξεις, δίκαιη διαδικασία)

Ομιλητής: Καθηγητής Göran Sluiter, Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ

13.00 - 14.00 Γεύμα

14.00 - 17.00 Συζήτηση: Κατευθυντήριες γραμμές για τη θεραπεία των αποδεικτικών στοιχείων ανοιχτού κώδικα: Τεχνολογία τελευταίας τεχνολογίας

Ομιλητές: Alexa Koenig και Lindsay Freeman, Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μπέρκλεϊ · Βιργίλ Ιβάν-Κούκου (EUROMED Δικαιοσύνη)


Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Εγκλήματα και νέες τεχνολογίες: Αλλαγή προτύπων παρακολούθησης και έρευνας

9.00 - 10.30 Ρόλος και Ευθύνες των Παραγωγών Κοινωνικών Μέσων

Ομιλητής: Δρ Emma Irving, Πανεπιστήμιο του Leiden

11:00 - 13:00 Ιδιωτικοποίηση Διερευνητικών και Διερευνητικών Φορέων - Παρατηρήσεις από την Πρακτική

Ομιλητής: William Wiley, Εκτελεστικός Διευθυντής, Επιτροπή Διεθνούς Δικαιοσύνης και Λογοδοσίας (CIJA)

13.00 - 14.00 Γεύμα

14.00 - 15.30 Διερεύνηση ανοιχτού κώδικα: Ο ρόλος και οι εμπειρίες του Bellingcat

Ομιλητής: Eliot Higgins, ιδρυτής του Bellingcat

15.30 - 17.00 Μελέτη περίπτωσης Συρία

Συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών από:

  • Dan Saxon, Πανεπιστήμιο του Leiden (πρώην εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ).
  • Simon Minks, Ανώτερος Εισαγγελέας, Κάτω Χώρες


Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2017

Νέες τεχνολογίες και επιβολή

9:00 - 12:00 Επίσκεψη στο ΔΠΔ: ICC και Νέες Τεχνολογίες

Ομιλητές: κ. Gilles Dutertre, κ. Cristina Ribero, Γραφείο Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

12.00 - 13.00 Γεύμα

Χρόνος προετοιμασίας

16.00 - 17.30 Πρακτική άσκηση

Ομιλητής: Δρ Emma Irving, Πανεπιστήμιο του Leiden


Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018

Τάσεις και εξελίξεις στο δίκαιο της διεθνούς συνεργασίας και βοήθειας

9:00 - 10:30 Εμπειρίες του διεθνούς, αμερόληπτου και ανεξάρτητου μηχανισμού στη Συρία (IIIM)

Ομιλητής: η κ. Michelle Jarvis, αναπληρωτής διευθυντής, IIIM

11:00 - 13:00 Αλλαγή νόμου για την έκδοση και την αμοιβαία δικαστική συνδρομή

Ομιλητής: Καθηγητής Mark Pieth, Βασιλεία (TBC)

13.00 - 14.00 Γεύμα

14.00 - 16.00 Ποινικές έρευνες σε ψηφιακό κόσμο και προκλήσεις για το διεθνές δίκαιο: Από την αμοιβαία νομική συνδρομή στις συμφωνίες κοινής χρήσης δεδομένων;

Ομιλητής: Καθ. Θεόδωρος Χριστάκης, Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ

16.00-16.30 Τελετή απονομής πιστοποιητικού

17.00 Αποχαιρετιστήρια Ποτά

Εισαγωγές

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιδιώκουν να διευρύνουν το όραμά τους ή να ανακαλύψουν ένα νέο πεδίο πρακτικής και μελετητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν εμπειρογνωμοσύνη στην εφαρμογή των εννοιών και των κανόνων. Συνεπώς, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περισσότερες από βασικές γνώσεις στον τομέα.

Σπουδαίος:

  • Οι αιτούντες θα πρέπει να σημειώσουν ότι οι αιτήσεις θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 23:59. (GMT 1).
  • Για τη διεξαγωγή συζήτησης υψηλού επιπέδου και εντατικών σεμιναρίων, θα γίνουν δεκτοί έως 40 επιλεγμένοι αιτούντες .
  • Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τη γλώσσα εργασίας του μαθήματος, δηλαδή τα αγγλικά.
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
  • γαλλική γλώσσα


Τελευταία ενημέρωση September 5, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Νοεμ. 12, 2018
Duration
Διάρκεια
5 Ημέρες
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
1,500 EUR
Το τέλος περιλαμβάνει υλικά μαθημάτων, καφέ, τσάι και γεύματα στις ημέρες του προγράμματος, δείπνο πορείας και δεξίωση για ποτό. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η διαμονή δεν συμπεριλαμβάνεται στο τέλος του προγράμματος. Δεν υπάρχουν υποτροφίες για συμμετο
Information
Deadline
Σεπτ. 30, 2018
Locations
Κάτω Χώρες - The Hague, South Holland
Ημερομηνία Έναρξης : Νοεμ. 12, 2018
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Σεπτ. 30, 2018
Ημερομηνία Λήξης Νοεμ. 16, 2018
Dates
Νοεμ. 12, 2018
Κάτω Χώρες - The Hague, South Holland
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Σεπτ. 30, 2018
Ημερομηνία Λήξης Νοεμ. 16, 2018