Σινγκαπούρη

Σχετικά Σιγκαπούρη

Η Σιγκαπούρη είναι μια χώρα που βρίσκεται στη Νοτιοανατολική Ασία. Πρόκειται για μια νησιωτική χώρα που βρίσκεται στο νότιο άκρο της χερσονήσου της Μαλαισίας. Είναι το σπίτι σε 5,4 εκατομμύρια ανθρώπους. Ως μία από τις παλαιότερες περιοχές της κατοικείται συνεχώς ανθρώπους. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα στον κόσμο και ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο. Διαθέτει ένα μεγάλο λιμάνι, που αποτελεί περίπου το 26 τοις εκατό της χώρας 's ΑΕΠ. Τα άτομα που επιθυμούν να εργαστούν και να σπουδάσουν εδώ θα βρείτε αυτό να είναι ένα ζωντανό πολιτισμό με εξαιρετικές ευκαιρίες για όσους επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα του δικαίου. Τι είναι ο Νόμος του συστήματος στη Σιγκαπούρη; Το νομικό σύστημα στην Σιγκαπούρη βασίζεται στο αγγλικό κοινό σύστημα δικαίου. Υπάρχουν διάφοροι τομείς του δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού δικαίου, την ισότητα και την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, το δίκαιο των αδικοπραξιών και το δίκαιο των συμβάσεων. Το ποινικό δίκαιο είναι επίσης παρούσα εδώ. Δεν έχει μόνο η χώρα έχει το δικό της σύστημα μπαρ, αλλά αναφέρεται συνήθως στα αγγλικά νομολογία ως εφαρμοστέο πτυχή του δικαίου εκεί.Το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης είναι το βασικό νομικό έγγραφο που σκιαγραφεί νομικό σύστημα της χώρας 's.

Σπουδάσει νομικά στη Σιγκαπούρη

Τι είναι ένας νόμος Πτυχίο στη Σιγκαπούρη; Αποκτώντας έναν βαθμό νόμου είναι ένα σημαντικό βήμα για να γίνει ένας εν ενεργεία δικηγόρος στη χώρα. Για να το κάνετε αυτό, τα άτομα θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος Bachelor of Νόμου, τουλάχιστον. Οι περισσότεροι μαθητές θα πρέπει επίσης να ολοκληρωθεί η LL.M., το οποίο είναι ένα master 's πρόγραμμα σπουδών επιπέδου. Σύνθετη προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων ένα διδακτορικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο για τους φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν περαιτέρω αυτόν τον τομέα της εκπαίδευσης. Νόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Σιγκαπούρη για να εργαστεί ως δικηγόρος στη χώρα, τα άτομα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για εισδοχή στο Σιγκαπούρη Δικηγορικού Συλλόγου. Για να γίνει αυτό, οι μαθητές πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του εργένης 's επίπεδο εκπαίδευσης στον τομέα του δικαίου. Αυτή η εκπαίδευση πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένο σχολείο. Το αρχικό πρόγραμμα σπουδών διαρκεί τέσσερα χρόνια για να ολοκληρωθεί σε ένα πανεπιστήμιο που αναγνωρίζεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο.Περαιτέρω εκπαίδευση μπορεί να διαρκέσει από δύο έως τέσσερα επιπλέον έτη εκπαίδευσης. Το κόστος για να εγγραφούν στα προγράμματα αυτά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ατομική του σχολείου. Το κόστος μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερη σε ορισμένα ιδιωτικά ιδρύματα από ό, τι σε ιδιωτικά σχολεία. Τα άτομα που εργάζονται ως δικηγόροι στη χώρα δεν πληρώνονται απαραιτήτως ένα πολύ υψηλό μισθό, αλλά εκείνοι που εργάζονται σε κυβερνητικές θέσεις, η οποία είναι επίσης μια πορεία των ατόμων δράσης μπορεί να πάρει μετά την απόκτηση της νομικής βαθμό, συχνά κερδίζουν περισσότερα. Οι αλλοδαποί φοιτητές συχνά καλωσόρισε στη χώρα. Ωστόσο, αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε πανεπιστημίου. Μερικά από τα σχολεία έχουν πολύ αυστηρές απαιτήσεις, ιδίως στον τομέα της ακαδημαϊκής μελέτης. Οι αλλοδαποί φοιτητές θα πρέπει να πληρούν το ίδιο επίπεδο ελέγχου ως κατοίκων της περιοχής. Επιπλέον, ορισμένα σε προγράμματα της ζήτησης δεν είναι πάντα διαθέσιμα σε διεθνείς φοιτητές, λόγω της ζήτησης τους σε τοπικό επίπεδο.Εφαρμογή για τα προγράμματα αυτά είναι νωρίς συχνά συνιστούμε να διασφαλιστεί η ατομική μπορεί να αποκτήσει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και εγκρίσεις. Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις τους στη Σιγκαπούρη, ή που πληρούν αυτές τις απαιτήσεις έξω από τη χώρα, θα πρέπει να καθίσει για την Σιγκαπούρη Δικηγορικού Συλλόγου 's εξετάσεις αδειοδότησης. Η διαρκής εκπαίδευση είναι συχνά μια απαίτηση μετά από να κάνει έτσι. Οι μαθητές μπορούν στη συνέχεια να εργαστούμε σε μια προσωρινή θέση σε ένα δικαστήριο του νόμου για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα πριν από την άσκηση για τη δική τους. Οι μαθητές είναι πιθανό να βρείτε πολλές διαθέσιμες θέσεις σε αυτόν τον τομέα του δικαίου. Αυτό περιλαμβάνει συνεργασία στο ποινικό σύστημα, καθώς οι δικαστές, καθώς επίσης και εργάζεται προς την κατεύθυνση εκπαιδευτική διδασκαλία. Οι θέσεις εργασίας μπορούν να είναι δύσκολο να επιτευχθεί αρχικά ειδικά για τους νέους φοιτητές.