Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

3ετές Δημοτικό Πτυχίο Νομικής (LLB)

Ανακοινώνεται για τις πληροφορίες των υποψήφιων υποψήφιων και του ευρύτερου κοινού ότι η αίτηση για εισαγωγή σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 είναι πλέον ανοικτή.

Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών

 • Bachelor of Science στη Λογιστική
 • Bachelor of Science στη Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
 • Bachelor of Science στο μάρκετινγκ
 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Bachelor of Science στη Διοίκηση Τεχνολογίας Πληροφοριών
 • Bachelor of Arts στη Διαχείριση Δημοσίων Σχέσεων
 • Bachelor of Science στην Αναλογιστική Επιστήμη
 • 4ετές Bachelor of Laws (LLB)
 • 3ετές Δημοτικό Πτυχίο Νομικής (LLB)
 • Η κανονική (πρωινή) συνεδρία είναι διαθέσιμη μόνο για καταχώρηση Επίπεδο 100

Προϋποθέσεις εισαγωγής για διάφορα επίπεδα προπτυχιακών προγραμμάτων

ΕΠΙΠΕΔΟ 100

 • Δυτική αφρικανική εξέταση εξετάσεων ανώτερων φοιτητών (WASSCE)
 • Εξέταση Πιστοποιητικού Ανώτερου Γυμνασίου (SSSCE)
 • Γενικό Επιχειρησιακό Πιστοποιητικό Εξέτασης (GBCE)
 • Αμερικάνικο Γυμνάσιο Βαθμού 12 με τουλάχιστον Τελική Βαθμολογία 3,0.

Οι υποψήφιοι WASSCE και SSSCE / GBCE πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πιστωτικές κάρτες (π.χ. βαθμούς A1-C6 και βαθμού AD αντίστοιχα) Τρία βασικά θέματα Συμπεριλαμβανομένης της Αγγλικής Γλώσσας, των Μαθηματικών και των Ολοκληρωμένων Επιστημών / Κοινωνικών Σπουδών εκτός από οποιαδήποτε Τρία μαθήματα επιλογής Με συνολικό σκορ 24 Ή καλύτερα.

Σημείωση 1:

Οι υποψήφιοι υποψήφιοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα Προαιρετικά Μαθηματικά ως ένα από τα τρία μαθήματα επιλογής

Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στο πρόγραμμα Bachelor of Laws θα συμπληρώσουν τα παραπάνω για να περάσουν τόσο γραπτή εξέταση όσο και συνέντευξη επιλογής.

LEVEL 200

Κατηγορία Α

WAEC Γενική Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης (GCE) Προχωρημένοι Κάτοχοι Επίπεδο:

Πέρασε σε τρία (3) μαθήματα (τουλάχιστον ένα από τα περάσματα πρέπει να είναι βαθμού D ή καλύτερα) στο Advanced Level της GCE συν Ένα πέρασμα στο Γενικό Βιβλίο. Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να έχει πιστοποιηθεί (βαθμός 6) ή καλύτερα σε πέντε (5) μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης της Αγγλικής Γλώσσας, των Μαθηματικών και οποιουδήποτε θεματικού επιστήμονα στο επίπεδο GCE Ordinary ('O').

Κατηγορία Β

Προηγμένες εξετάσεις πιστοποιητικών επιχειρήσεων (ABCE) Κάτοχοι:

Πλήρες πιστοποιητικό διπλώματος (διέρχεται σε πέντε (5) μαθήματα στο επίπεδο ABCE και τουλάχιστον δύο από τα περάσματα πρέπει να είναι βαθμού D ή καλύτερα). Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να έχει πιστοποιηθεί για έξι (6) μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης της Αγγλικής Γλώσσας, Μαθηματικών, Ολοκληρωμένων Επιστημών ή Κοινωνικών Σπουδών στο GBCE ή το SSSCE ή το WASSCE.

Κατηγορία Γ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εκπαιδευτικού Πιστοποιητικού «Α» / Δίπλωμα Εκπαίδευσης που χορηγείται από οποιοδήποτε όργανο διαπιστευμένο από την NAB.

Κατηγορία Δ

Αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα: Τουλάχιστον ολοκληρώστε το Επίπεδο Ένα (1) οποιουδήποτε από τα παρακάτω Αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα: ICSA, CIM, CIMA, ACCA, ICAG και CIB μόνο.

Κατηγορία Ε

Higher National Diploma (HND) Με τις περισσότερες από τις δεύτερες τάξεις (Κάτω Τμήμα) που απονέμονται από το NABPTEX σε κλάδους που σχετίζονται με τα προγράμματα που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο (π.χ. Λογιστικά, Γραμματεία & Διοίκηση, Αγορά & Προμήθεια, Μάρκετινγκ, Στατιστικές κλπ.). Απέκτησε ένα 2ετής HND Επαγγελματική εμπειρία.

Κατηγορία F

Οι υποψήφιοι που κατέχουν πανεπιστημιακό / τριτοβάθμιο δίπλωμα με μέσο όρο τελικού βαθμού (FGPA) το πολύ 2.99 από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο / ίδρυμα διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (NAB) σε προγράμματα σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο.

Κατηγορία G

Γενικό Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (GCSE) / Cambridge GCE 'Ο' και 'Α' Επίπεδο

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον πέντε (5) περάσματα, συμπεριλαμβανομένων των Αγγλικών και των Μαθηματικών στο Επίπεδο GCSE / Baccalaureate / Cambridge 'O' και τρία σχετικά θέματα στα Επίπεδα 'Α'.

Κατηγορία Η

Οι υποψήφιοι με πτυχίο Bachelor ή ισοδύναμο Αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα (Π.χ. ICSA, CIM, CIMA, ACCA, ICAG και CIB) που υποβάλλουν αίτηση για το τριετές πρόγραμμα LLB μετά το πρώτο πτυχίο, πρέπει να έχουν τουλάχιστον την τρίτη τάξη πέρα ​​από τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη επιλογής.

Σημείωση 2:

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των κατηγοριών Γ, Δ, Ε και ΣΤ πρέπει επιπλέον να διαθέτουν πιστοδοτικά πεδία WASSCE / SSSCE / GBCE σε τρία (3) βασικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα επιλογής ή πιστωτικά πεδία σε πέντε (5) Τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά και οποιοδήποτε θέμα Επιστήμης στο επίπεδο GCE'O '.

ΕΠΙΠΕΔΟ 300

Κατηγορία Α

Higher National Diploma (HND) Με τουλάχιστον Δευτεροβάθμια (ανώτερη διαίρεση) που απονέμεται από το NABPTEX σε κλάδους που σχετίζονται με το πρόγραμμα που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο (π.χ. Λογιστικά, Γραμματεία & Διοίκηση, Αγορά & Προμήθεια, Μάρκετινγκ και Στατιστική). Επιπλέον, ο αιτών πρέπει να έχει αποκτήσει ένα 2ετής HND Επαγγελματική εμπειρία.

Κατηγορία Β

Οι υποψήφιοι πτυχιούχων πανεπιστημίου / τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τουλάχιστον 3 ΠΠΧΣ σε συναφή προγράμματα (π.χ. Λογιστικά, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση και Μάρκετινγκ) από οποιοδήποτε πανεπιστημιακό ίδρυμα διαπιστευμένο από την NAB.

Κατηγορία Γ

Υποψήφιοι με τουλάχιστον συμπληρωματικές δύο (2) οποιωνδήποτε από τις ακόλουθες Αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα: ICSA, CIM, CIMA, ACCA, ICAG και CIB μόνο.

Σημείωση 3:

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας A, Band C πρέπει επιπλέον να έχουν πιστοποιήσεις WASSCE / SSSCE / GBCE σε τρία (3) βασικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα επιλογής ή πιστωτικά πεδία σε πέντε (5) μαθήματα, Και οποιοδήποτε θέμα Επιστήμης στο επίπεδο GCE'O '.

Ζευγάρι υποψήφιοι

Οι ώριμοι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις εισόδου:

 • Κατέληξε ελάχιστη ηλικία είκοσι πέντε (25) ετών μέχρι την Τρίτη, 31 Μαΐου, 2017.
 • Να παρουσιάσετε την απόδειξη ηλικίας με το πιστοποιητικό γέννησης το οποίο είναι τουλάχιστον πέντε (5) ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 • Πρέπει να έχει τουλάχιστον τριετή (3) χρόνια επαγγελματική πείρα και να είναι σε θέση να παράσχει επιστολή διορισμού από τον εργοδότη του ή να παρουσιάσει οποιαδήποτε απόδειξη απασχόλησης.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον πιστωτικά πεδία σε πέντε (5) μαθήματα της κατηγορίας «Γ», συμπεριλαμβανομένης της Αγγλικής Γλώσσας και Μαθηματικών ή στην περίπτωση των κατόχων WASSCE ή SSSCE / GBCE, τουλάχιστον βαθμού C6 ή βαθμού Δ αντίστοιχα σε πέντε (5) Γλώσσα και Μαθηματικά.
 • Πρέπει να περάσει το γενικό χαρτί και την συνέντευξη επιλογής για την Εξεταστική Είσοδος των Μαθητών.
 • Οι υποψήφιοι με Αγγλική Γλώσσα και Μαθηματικά βαθμού D7 / E8 ή SCE / GBCE βαθμού E ή GCE 'O' βαθμού 7/8 στην αγγλική γλώσσα και τα μαθηματικά μπορούν να υποβάλουν αίτηση, αλλά η αποδοχή τους θα υπόκειται στο ότι έχουν περάσει τα μαθήματα Ειδικής Μαθηματικής Ειδικής Αγγλικής Γλώσσας και Ειδικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Σε γενική γραφή και συνέντευξη επιλογής.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε1 περισσότερα μαθήματα αποUniversity Of Professional Studies Accra »

Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
3 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη