Ο Πτυχίο Νομικών Σπουδών έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους μαθητές για να είναι επιτυχής στο σχολείο του νόμου ή σε σχολές που οδηγούν σε νομική σταδιοδρομία. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση την κριτική σκέψη, λογική σκέψη, και την ανάλυση των σύγχρονων νομικών και κοινωνικών ζητημάτων, την ανάγνωση και τη γραφή. Η πρακτική επιτρέπει στους μαθητές να δείτε την πρακτική εφαρμογή των σπουδών τους.

Ανώτερος Εξετάσεις

Οι μαθητές πρέπει να περάσουν δύο από τα εξής:

  • Γραπτή εξέταση τεσσάρων έως έξι ωρών στην Πολιτική Επιστήμη. - Ολοκληρωμένη εξέταση σε πολιτικές επιστήμες μία έως μιάμιση ώρα.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2020
Σεπτ. 2020
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2020

Σεπτ. 2020

Άλλη