δίπλωμα στα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και στο ανθρωπιστικό δίκαιο

European University Viadrina in Frankfurt (ODER) - Faculty of Law

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

δίπλωμα στα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και στο ανθρωπιστικό δίκαιο

European University Viadrina in Frankfurt (ODER) - Faculty of Law

Δίπλωμα στα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο

Μελέτη πλήρους ή μερικής φοίτησης

Σε ορισμένες επαγγελματικές καταστάσεις, η δυνατότητα ή η ανάγκη να αναλάβει μεταπτυχιακές σπουδές μπορεί να περιοριστεί στην απόκτηση πτυχίου LL.M. Για ορισμένους συμμετέχοντες, η ανάγκη συμμετοχής σε μεταπτυχιακές σπουδές μπορεί να περιοριστεί είτε στην επίτευξη ευρείας κατανόησης του πεδίου είτε στην εστίαση στο πολύ συγκεκριμένο θέμα. Σε άλλες περιπτώσεις, οι απαιτήσεις της επαγγελματικής ζωής μπορούν να επιτρέπουν μόνο βραχύτερες περιόδους σπουδών για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου. Για όλους αυτούς τους λόγους, το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα απονομής είτε Διπλώματος είτε Πιστοποιητικού Διεθνών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανθρωπιστικού Δικαίου με βάση μικρότερες περιόδους σπουδών μαθημάτων.

Το δίπλωμα μπορεί να απονέμεται μετά την επιτυχή ανάληψη μαθημάτων (ισοδύναμο με 60 ECTS).

Θα σας ζητηθεί να παρουσιάσετε στην πανεπιστημιούπολη δύο μήνες κατά τη διάρκεια έξι μηνών του εξαμήνου εάν είστε εγγεγραμμένος ως φοιτητής πλήρους φοίτησης και ένα μήνα ανά εξάμηνο του εξαμήνου εάν είστε φοιτητής μερικής απασχόλησης.

Για να υποβάλετε αίτηση για σπουδές πλήρους ή μερικής φοίτησης, παρακαλούμε προχωρήστε στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΕΔΩ.

Απαιτήσεις εισδοχής:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισοδύναμο προσόν

  • πρέπει να υποβληθεί επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου στα γερμανικά, αγγλικά ή γαλλικά με το έντυπο αίτησης

2. Επαρκείς ικανότητες στα αγγλικά, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, για να είναι σε θέση να διαβάζουν ακαδημαϊκή λογοτεχνία, να γράφουν ακαδημαϊκά έγγραφα και να εμπλέκονται ικανοποιητικά στον ακαδημαϊκό λόγο. αυτό μπορεί να είναι ικανοποιημένο

  • ένα αποτέλεσμα δοκιμής τουλάχιστον 78 σε TOEFL IBT , 210 σε TOEFL CBT , 547 TOEFL χαρτί , βαθμός Β στο Cambridge Advanced Certificate ή σε βαθμό IELTS τουλάχιστον 6 , ή
  • σχολική εκπαίδευση στα αγγλικά διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών · ή
  • ισοδύναμη απόδειξη, π.χ. διαμονή σε αγγλόφωνη ξένη χώρα για επαρκή περίοδο. ή σαφείς ενδείξεις ότι είναι μητρική γλώσσα των αγγλικών

3. Ένα υψηλό επίπεδο κινήτρων για συμμετοχή στο πρόγραμμα

  • πρέπει να παρέχεται δήλωση κινήτρου στο έντυπο της αίτησης

4. Τουλάχιστον μία πρακτική επαγγελματική εμπειρία

  • αυτό πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή κατάλληλου πιστοποιητικού ή άλλης επιβεβαίωσης σχετικού εργοδότη ή οργανισμού
  • απαλλαγές από την απαίτηση αυτή μπορούν να χορηγούνται από την Επιτροπή Εξετάσεων

5. Η υποστήριξη δύο ανεξάρτητων κριτών από δύο διαφορετικά ιδρύματα ή οργανισμούς

  • οι εμπιστευτικές αναφορές πρέπει να παρέχονται στο έντυπο που διατίθεται από τον ιστότοπο (βλ. στο τμήμα Εφαρμογές)

6. Πληρωμή των διδάκτρων σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα τέλη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Viadrina .

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Γραφείο Εισδοχής μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου app-master-ihl@europa-uni.de

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Απρ. 2019
Οκτ. 2019
Duration
Διάρκεια
2 - 4 Εξάμηνα
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
5,000 EUR
Πλήρεις φοιτητές: 4100 EUR
Locations
Γερμανία - Frankfurt an der Oder, Brandenburg
Ημερομηνία Έναρξης : Απρ. 2019, Οκτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Απρ. 2019, Οκτ. 2019
Γερμανία - Frankfurt an der Oder, Brandenburg
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών