διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρωπιστικού δικαίου

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Πιστοποιητικό στα Διεθνή Ανθρώπινα Δικαιώματα και στο Ανθρωπιστικό

Μελέτη πλήρους ή μερικής φοίτησης

Σε ορισμένες επαγγελματικές καταστάσεις, η δυνατότητα ή η ανάγκη να αναλάβει μεταπτυχιακές σπουδές μπορεί να περιοριστεί στην απόκτηση πτυχίου LL.M. Για ορισμένους συμμετέχοντες, η ανάγκη συμμετοχής σε μεταπτυχιακές σπουδές μπορεί να περιοριστεί είτε στην επίτευξη ευρείας κατανόησης του πεδίου είτε στην εστίαση στο πολύ συγκεκριμένο θέμα. Σε άλλες περιπτώσεις, οι απαιτήσεις της επαγγελματικής ζωής μπορούν να επιτρέπουν μόνο βραχύτερες περιόδους σπουδών για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου. Για όλους αυτούς τους λόγους, το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα απονομής είτε Διπλώματος είτε Πιστοποιητικού Διεθνών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανθρωπιστικού Δικαίου με βάση μικρότερες περιόδους σπουδών μαθημάτων.

Το Πιστοποιητικό μπορεί να απονέμεται μετά την επιτυχή ανάληψη μαθημάτων (ισοδύναμο με 30 ECTS).

Θα σας ζητηθεί να παρουσιάσετε στην πανεπιστημιούπολη δύο μήνες κατά τη διάρκεια έξι μηνών του εξαμήνου εάν είστε εγγεγραμμένος ως φοιτητής πλήρους φοίτησης και ένα μήνα ανά εξάμηνο του εξαμήνου εάν είστε φοιτητής μερικής απασχόλησης.

Για να κάνετε αίτηση για σπουδές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, παρακαλούμε προχωρήστε στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΕΔΩ

Απαιτήσεις εισδοχής:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισοδύναμο προσόν

  • πρέπει να υποβληθεί επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου στα γερμανικά, αγγλικά ή γαλλικά με το έντυπο αίτησης

2. Επαρκείς ικανότητες στα αγγλικά, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, για να είναι σε θέση να διαβάζουν ακαδημαϊκή λογοτεχνία, να γράφουν ακαδημαϊκά έγγραφα και να εμπλέκονται ικανοποιητικά στον ακαδημαϊκό λόγο. αυτό μπορεί να είναι ικανοποιημένο

  • ένα αποτέλεσμα δοκιμής τουλάχιστον 78 σε TOEFL IBT , 210 σε TOEFL CBT , 547 TOEFL χαρτί , βαθμός Β στο Cambridge Advanced Certificate ή σε βαθμό IELTS τουλάχιστον 6 , ή
  • σχολική εκπαίδευση στα αγγλικά διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών · ή
  • ισοδύναμη απόδειξη, π.χ. διαμονή σε αγγλόφωνη ξένη χώρα για επαρκή περίοδο. ή σαφείς ενδείξεις ότι είναι μητρική γλώσσα των αγγλικών

3. Ένα υψηλό επίπεδο κινήτρων για συμμετοχή στο πρόγραμμα

  • πρέπει να παρέχεται δήλωση κινήτρου στο έντυπο της αίτησης

4. Τουλάχιστον μία πρακτική επαγγελματική εμπειρία

  • αυτό πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή κατάλληλου πιστοποιητικού ή άλλης επιβεβαίωσης σχετικού εργοδότη ή οργανισμού
  • απαλλαγές από την απαίτηση αυτή μπορούν να χορηγούνται από την Επιτροπή Εξετάσεων

5. Η υποστήριξη δύο ανεξάρτητων κριτών από δύο διαφορετικά ιδρύματα ή οργανισμούς

  • οι εμπιστευτικές αναφορές πρέπει να παρέχονται στο έντυπο που διατίθεται από τον ιστότοπο (βλ. στο τμήμα Εφαρμογές)

6. Πληρωμή των διδάκτρων σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα τέλη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Viadrina .

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Γραφείο Εισδοχής μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου app-master-ihl@europa-uni.de

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

The Viadrina is situated at the heart of Europe – internationality is its trademark. Its students and instructors hail from over 80 countries. It should come as no surprise that students have the oppo ... περαιτέρω

The Viadrina is situated at the heart of Europe – internationality is its trademark. Its students and instructors hail from over 80 countries. It should come as no surprise that students have the opportunity to take foreign language courses at the university’s language center and study or complete internships abroad. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη