Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Αυτός ο χαρακτηρισμός σχόλια εμπράγματου δικαίου στο πλαίσιο του δικαίου των συμβάσεων για την πώληση της γης, εγγυήσεων ζωής και το νέο νόμο γης Εγγραφή. Το μάθημα δίνει έμφαση στις πρόσφατες αλλαγές στο νόμο ακινήτων τα τελευταία χρόνια, και παρέχει up-to-ημερομηνία των βέλτιστων πρακτικών.

Για να συμβουλεύει αποτελεσματικά τον πελάτη, paralegals πρέπει να έχουν ευρεία και βαθιά γνώση του θέματος. Αυτό το μάθημα υιοθετεί μια προσέγγιση AZ σε καλύπτει όλες τις πτυχές του δικαίου της ιδιοκτησίας, εξασφαλίζοντας ότι έχετε ολοκληρώσει αυτή την πορεία με μια λεπτομερή κατανόηση των κανονισμών νομοθεσία περί ιδιοκτησίας, και πώς μπορούν να σχετίζονται με κάθε πελάτη.

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Πηγές του νόμου, να συνάπτει συμβάσεις και Πληροφορίες Πελάτη
 • Αφαίρεση του τίτλου για Ακίνητης Περιουσίας
 • Η πώληση ακινήτων και Παραβίαση του Συμβολαίου
 • Νέες εξελίξεις Σώμα και το τμήμα 106 συμφωνίες
 • Απαιτήσεις της γραφής και την εκτέλεση των Τεκμηρίωσης
 • Αρχική Δικαιώματα και τις συναλλαγές επί ακινήτων
 • Διερεύνηση του τίτλου
 • Εγγραφή γης
 • Πώληση Secure Tenancies, πληρεξούσια και πώληση από το δέκτη
 • Κατοικίες Διαμερίσματα - Long Μισθώσεις
 • Ανεπιθύμητες Κατοχή, δουλείες και Διαθήκες
 • Ο δανεισμός σε Ακίνητης Περιουσίας
 • Short-Term Κατοικίες Tenancies
 • αφερεγγυότητας Μεταβίβασης
 • Απόκτηση Επιχειρήσεων και επαγγελματική αμέλεια
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε3 περισσότερα μαθήματα αποCentral Law Training »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
1,895 GBP
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Άνοιγμα εγγραφής

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη