μεταπτυχιακό δίπλωμα στο δίκαιο

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Το Master «s πτυχίο Νομικής από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Βαλένθια (στο εξής MUAB) είναι ένα επίσημο πρόγραμμα για να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές αποκτούν τις απαραίτητες για την πρακτική του νόμου δεξιοτήτων.

Νόμος 34/2006, της 30ής Οκτωβρίου, πρόσβαση στα επαγγέλματα του Barrister και δικηγόρος των Δικαστηρίων ορίζει ότι, προκειμένου να δικηγορία στην Ισπανία, όλους εκείνους που έχουν συμπληρώσει το πτυχίο τους (ή πτυχίο) στο νόμο, πρέπει να ξεπεραστούν Επιπλέον, η ακόλουθη:

 • Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οδηγεί στην απονομή του επίσημου τίτλου του Μάστερ (90 ECTS), το οποίο θα περιλαμβάνει μια περίοδο κατάρτισης υπό την επίβλεψη των εξωτερικών οικοτροφείο 30 ECTS.
 • Μια εκτίμηση για την πρόσβαση στο επάγγελμα του δικηγόρου.

Η MUAB έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Μια δυνατότητα πλοίαρχος, όπως απαιτεί κατ 'εξοχήν πρακτική κατάρτιση και επιτρέπει στους μαθητές να αντιμετωπίσουν και να απαντήσετε σε πραγματικές καταστάσεις. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, μέσα από τις παρακάτω πηγές:

 • διδακτικό προσωπικό. Η σχολή MUAB αποτελείται από κορυφαίους επαγγελματίες, κυρίως του νόμου και άλλων συναφών ένα (δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, κλπ) τομείς
 • Μεθοδολογία. Η μεθοδολογία που επιτρέπει στους μαθητές αντιμετωπίζουν παρόμοιες πρακτικές περιπτώσεις που θα πρέπει να ανταποκριθεί και πάλι αρχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
 • Practicas. Διεξαγωγή εξωτερικής ακαδημαϊκή πρακτική στα επαγγελματικά γραφεία και την παρακολούθηση που γίνεται την απόκτηση ίδιες εγγυήσεις των αρμοδιοτήτων του δικηγόρου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗ

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των MUAB και τη μορφή «παράλληλα» με το μαθητή για την ψήφιση του νόμου πρόσβαση στο τεστ είναι έτοιμη. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω ενός κύκλου (η οποία περιλαμβάνεται στην καταγραφή των MUAB) ορίζει:

 • Κατάρτιση επικεντρώνεται στην υπέρβαση της εισαγωγικές εξετάσεις.
 • Ανάλυση μικρο-περιπτώσεις παρόμοιες με εκείνες που απαρτίζουν το εισαγωγικές εξετάσεις.
 • οι τράπεζες λόγω της πρόσβασης και προσομοιώσεις εξετάσεις με τα δικά της χαρακτηριστικά εισαγωγικές εξετάσεις.
 • Διδασκαλία για την παρακολούθηση και την επίλυση αμφιβολίες.

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Η MUAB προσφέρει τη δυνατότητα στο φοιτητή που επιθυμεί να ειδικεύονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή της γνώσης με την αντίστοιχη αναγνώριση, κατά τη λήψη των Masters στο νόμο.

Εξειδικευμένες διαδρομές εκπαίδευσης που οι μαθητές προσφέρονται είναι:

Μαθήματα διάρκειας

Από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο. Με τα μαθήματα στην τάξη από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιούνιο.

Σχεδιασμένο για να συμμετάσχει στις εξετάσεις για την πρόσβαση στο επάγγελμα του δικηγόρου

Πρόσβαση και την εισαγωγή

κριτήρια πρόσβασης:

Το σύστημα Δάσκαλος πρόσβασης, ακολουθήστε τις διατάξεις του άρθρου 16 του βασιλικού διατάγματος 1393/2007: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επίσημες μελέτες Μάστερ θα πρέπει να είναι στην κατοχή του ισπανικού επίσημο πανεπιστημιακό πτυχίο ή άλλο εκδοθεί από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιτρέπει τη χώρα έκδοσης, για την πρόσβαση στις διδασκαλίες του Δασκάλου.

Μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση οι απόφοιτοι των ξένων εκπαιδευτικών συστημάτων στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρίς την έγκριση των τίτλων τους, μετά από έλεγχο από το Πανεπιστήμιο ότι αυτοί πιστοποιούν το επίπεδο εκπαίδευσης που ισοδυναμεί με τα αντίστοιχα επίσημα πτυχία ισπανικό πανεπιστήμιο και δικαίωμα στη χώρα που εκδίδει τα προσόντα για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακές σπουδές. Η πρόσβαση σε αυτόν τον τρόπο δεν σημαίνει, σε καμία περίπτωση, πριν από την έγκριση του τίτλου που κατέχει ο αιτών, ή την αναγνώριση του για σκοπούς άλλους από τη μελέτη των διδασκαλιών του Δασκάλου.

Η εισαγωγή των φοιτητών:

Μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Masters που έχουν στην κατοχή του ισπανικού τίτλου Πτυχίο Νομικής - ή οποιαδήποτε ρητώς ισοδύναμα. Οι απόφοιτοι από τα εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού, με παρόμοια προσόντα παραπάνω μπορούν να έχουν πρόσβαση αυτά τα Masters χωρίς την έγκριση των τίτλων τους, με την εκ των προτέρων επαλήθευση ότι αυτοί πιστοποιούν το επίπεδο εκπαίδευσης που ισοδυναμεί με τα αντίστοιχα μαθήματα ισπανικών βαθμό και εγκρίνει τη χώρα έκδοσης, για την πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Κατά τη θέσπιση των κριτηρίων για την εισαγωγή, πρέπει να λαμβάνονται οι διατάξεις υπόψη το άρθρο 17 του βασιλικού διατάγματος 1393/2007.

Ως κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στην Επιτροπή Συντονισμού Δάσκαλος θα αξιολογήσει τα εξής:

 • Ακαδημαϊκό βαθμολογία ρεκόρ
 • περίληψη

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

La Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir" se dedica a la causa de la verdad mediante el servicio a la dignidad de la persona y a la causa de la Iglesia. El trabajo desarrollado en esta ... περαιτέρω

La Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir" se dedica a la causa de la verdad mediante el servicio a la dignidad de la persona y a la causa de la Iglesia. El trabajo desarrollado en esta Universidad se sustenta en la íntima convicción de que el saber y la razón son fieles servidores de la fe. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη