Danube University Krems FBG - Department of Law

Εισαγωγή

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Η Σχολή Επιχειρήσεων και Παγκοσμιοποίησης προσφέρει συνεχή πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών και διοικητικών επιστημών, επικοινωνίας, διαχείρισης γνώσεων και πληροφοριών, δημόσιας διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθώς και επιχειρηματικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Συγκεκριμένα, η Σχολή δίνει έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση στους τομείς της μετανάστευσης και της έρευνας ολοκλήρωσης καθώς και στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον τομέα των υπολογιστών. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, η Σχολή όχι μόνο μεταδίδει ειδικές γνώσεις, αλλά και ειδικές γνώσεις διαχείρισης και κοινωνικές ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση μιας όλο και πιο πλουραλιστικής κοινωνίας. Μια διεπιστημονική ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών, αναγνωρισμένων στον κόσμο της επιστήμης, προωθεί τη σκέψη που βασίζεται στη μέθοδο και την ανεξάρτητη εργασία χρησιμοποιώντας πολύπλευρες μορφές διδασκαλίας. Επιπλέον, η ερευνητική εργασία της Σχολής επικεντρώνεται σε τρέχοντα οικονομικο-πολιτικά και κοινωνικοπολιτικά ζητήματα σε στενή συνεργασία με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Μία από τις κύριες προτεραιότητές της είναι η έρευνα με γνώμονα την εφαρμογή για και σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς. Επιπλέον, οι διεπιστημονικές ομάδες προσφέρουν συμβουλές, συμβουλές και εκπαίδευση για επιχειρηματίες, ΜΚΟ και φορείς λήψης αποφάσεων στον κόσμο της πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης.

Τμήμα Διοίκησης και Οικονομίας

Προσπαθούμε να γίνουμε νούμερο ένα στην Ευρώπη στην εκπαίδευση της εκτελεστικής εξουσίας και να καθορίσουμε πρότυπα από τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών που προσαρμόζονται στις ανάγκες του διευθυντή στον ταχύτατο 21ο αιώνα. Ως δια βίου προπονητής σταδιοδρομίας και συνεργάτης στα στελέχη μας, ανταποκρινόμαστε στις ιδιαίτερες ανάγκες τους με πρωτοποριακές διαχειριστικές γνώσεις που παρέχονται από ευέλικτες μορφές ανάμιξης με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε διαρκές αντίκτυπο τόσο στη σταδιοδρομία των διαχειριστών μας όσο και στην αυτο-ανάπτυξη και στις πρόσφατες προκλήσεις της κοινωνίας.

Τμήμα Εμπορικού Δικαίου και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Δίκαιο Νοημοσύνης του Δούναβη: αναγνωρισμένη ακαδημαϊκή σχολή - άριστος λόγος σπουδαστών προς εκπαιδευτικό - ατμόσφαιρα πανεπιστημιουπόλεων - διεθνές Το Τμήμα Επιχειρηματικού Δικαίου και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης είναι το κορυφαίο ίδρυμα για μεταπτυχιακές νομικές σπουδές στην Αυστρία. Τα μαθήματά του προσανατολίζονται ειδικά στις ανάγκες των επαγγελματιών και συνδυάζουν την αριστεία στην έρευνα και τη διδασκαλία. Το Πανεπιστήμιο του Δούναβη Krems βρίσκεται 80 χλμ. Από τη Βιέννη - σε ένα από τα πιο όμορφα πολιτιστικά τοπία της Ευρώπης που είναι γνωστό ως Wachau. Έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO τόπο παγκόσμιας κληρονομιάς.

Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διοίκησης

Οι νέες εξελίξεις στην τεχνολογία, στις κοινωνικές και πολιτικές δομές αλλάζουν τις παραδοσιακές μορφές εργασίας και διαρθρώσεων διακυβέρνησης. Το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκεντρώνει τη θεωρία και την πρακτική και παρέχει περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα πτυχία και τα σεμινάρια προσφέρονται με μερική απασχόληση, έτσι ώστε οι επαγγελματίες να μπορούν να σπουδάσουν ενώ ακολουθούν τη σταδιοδρομία τους. Μέσω έρευνας, παροχής συμβουλών και πολλών εθνικών και διεθνών συνεργασιών είμαστε σε θέση να προσφέρουμε το πιο ενημερωμένο περιεχόμενο, λύσεις και μεθόδους. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε νέες ιδέες, καινοτόμες προσεγγίσεις διαχείρισης και λύσεις και εργαλεία για τη δημόσια διοίκηση και τη διαχείριση των πληροφοριών.

Τμήμα Μετανάστευσης και Παγκοσμιοποίησης

Εργαζόμαστε σε ένα κρίσιμο ζήτημα των σύγχρονων κοινωνιών, δηλαδή της μετανάστευσης και της παγκοσμιοποίησης. Με τον τρόπο αυτό, θέλουμε να συμβάλουμε στην καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών στην εργασία για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας. Η διδασκαλία και η έρευνά μας επικεντρώνονται στα εξής:

  • Μετανάστευση
  • Ευρώπη και παγκοσμιοποίηση
  • Μάθηση, εργασία και εργασιακές σχέσεις
  • Υγεία και κοινωνική πρόνοια
  • Στέγαση, γειτονιά και περιφερειακή ανάπτυξη
  • Κοινωνική ασφάλιση και ανθρώπινα δικαιώματα
  • Θρησκεία και διαπολιτισμική επικοινωνία
  • Με ιδιαίτερη έμφαση στα κενά μεταξύ των φύλων και των γενεών

Ασχολούμαστε με βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, παρέχουμε επιστημονική καθοδήγηση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης. Ακολουθούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της έρευνας και της διά βίου μάθησης. Η ομάδα μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την πολυπλοκότητα της μετανάστευσης και της παγκοσμιοποίησης από διάφορα πλεονεκτήματα.

Τμήμα Γνώσης και Επικοινωνίας

Είμαστε ένα πανεπιστημιακό κέντρο δεξιοτήτων για την έρευνα, την πρακτική και την περαιτέρω εκπαίδευση . Το θέμα που καλύπτουμε κυμαίνεται από τη γνώση και την επικοινωνία μέχρι τη διαχείριση της γνώσης και της πληροφορίας, ενώ το έργο μας δημιουργεί ώθηση τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία. Η ερευνητική και διδακτική μας εμπειρία βασίζεται στον αποτελεσματικό συνδυασμό τριών κλάδων: Γνωστική Επιστήμη, Επιστήμη της Πληροφορίας και Επιστήμη της Επικοινωνίας. Χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνογνωσία για να αναπτύξουμε και να διδάξουμε βασικές ικανότητες τόσο στην θεωρία όσο και στην πρακτική για ανθρώπους και οργανισμούς. Το τμήμα μας προσφέρει σήμερα 16 μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το καθένα από τα οποία συνδυάζει την ικανότητα επικοινωνίας με την εμπειρία της διοίκησης. Επί του παρόντος, εργαζόμαστε σε επτά μεγάλης κλίμακας διεθνή προγράμματα στους τομείς της έρευνας στην πληροφορική και των κοινωνικών συστημάτων (ευχρηστία και έρευνα δικτύων). Για να συμπληρώσετε το πρόγραμμα Master, προσφέρουμε πιστοποιημένο πρόγραμμα, σεμινάρια σε πανεπιστήμια και ειδική κατάρτιση διαχείρισης για τα θέματα.

Πανεπιστήμιο του Δούναβη Krems

Το Πανεπιστήμιο για Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Το Πανεπιστήμιο του Δούναβη Krems είναι το πανεπιστήμιο συνεχούς εκπαίδευσης. Τα μαθήματά του είναι ειδικά προσανατολισμένα προς τις ανάγκες των επαγγελματιών που εργάζονται. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει αποκλειστικά προγράμματα μάστερ και σύντομα προγράμματα σε πέντε τομείς σπουδών. Με περισσότερους από 8.500 φοιτητές και με 17.000 αποφοίτους από 90 χώρες, είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους διδασκαλίας στην Ευρώπη. Το Πανεπιστήμιο του Δούναβη Krems συνδυάζει σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση με την καινοτομία και τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας στην έρευνα και τη διδασκαλία.

Τοποθεσίες

Krems an der Donau

Donau-Universität Krems

Address
Donau-Universität Krems
Dr.-Karl-Dorrek-Str. 30

3500 Krems an der Donau, Κάτω Αυστρία, Αυστρία
Ιστότοπος
Τηλέφωνο
+43 2732 8930

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Προγράμματα

Πιστοποιητικό

Υποβολή ερώτησης

Άλλη