The College of Law

Εισαγωγή

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

ΣÏεÏικά με

ÎΠÎΣΤÎÎÎ

The College of Law είναι ÏÏολή εÏαγγελμαÏÎ¹ÎºÎ®Ï ÏÏακÏÎ¹ÎºÎ®Ï Î³Î¹Î± ÏοÏÏ Î´Î¹ÎºÎ·Î³ÏÏοÏÏ. ÎίμαÏÏε εÏίÏÎ·Ï Î¿ μεγαλÏÏεÏÎ¿Ï ÏάÏοÏÎ¿Ï ÏÎ·Ï Î½Î¿Î¼Î¹ÎºÎ®Ï ÎµÎºÏαίδεÏÏÎ·Ï ÏÎ¿Ï ÎµÏικενÏÏÏνεÏαι ÏÏην ÏÏακÏική ÏÏην ÎÏÏÏÏαλαÏία.

ΠαÏοÏÏολή Î¼Î±Ï ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ να βελÏιÏÏοÏμε Ïη ÏÏαδιοδÏομία ÏÏν νομικÏν εÏαγγελμαÏιÏν Ïε ολÏκληÏη Ïην ÎÏÏÏÏαλαÏία μέÏÏ ÏÎ·Ï ÏαÏοÏÎ®Ï ÎºÎ±Î¹Î½Î¿ÏÏμÏν, Î½Î¿Î¼Î¹ÎºÎ®Ï ÎµÎºÏαίδεÏÏÎ·Ï ÎºÎ±Î¹ καÏάÏÏιÏÎ·Ï Î¼Îµ εÏίκενÏÏο Ïην ÏÏακÏική.

Î ÎÎÎΦÎΡΠÎÎΣ

The College of Law βÏίÏκεÏαι ÏÏην ÏÏÏÏη γÏαμμή ÏÎ·Ï ÏÏακÏÎ¹ÎºÎ®Ï Î½Î¿Î¼Î¹ÎºÎ®Ï ÎµÎºÏαίδεÏÏÎ·Ï Î±ÏÏ Ïο 1974. ΠεÏιÏÏÏÏεÏοι αÏÏ 60.000 αÏÏ ÏοÏÏ ÏÏÏÏιοÏÏοÏÏ Î¼Î±Ï ÎµÏγάζονÏαι Ïε ÏÎ»ÎµÏ ÏÎ¹Ï ÏÏÏÏÎ­Ï ÏÎ·Ï Î²Î¹Î¿Î¼Î·ÏÎ±Î½Î¯Î±Ï - και είμαÏÏε ένα αÏÏ Ïα Ïιο αξιÏÏιÏÏα ονÏμαÏα ÏÏη νομική καÏάÏÏιÏη ÏÏην ÎÏÏÏÏαλία και Ïη Îέα Îηλανδία.

Îλλά αÏÏÏ ÏÎ¿Ï Î¼Î±Ï Î¾ÎµÏÏÏίζει είναι η εÏÏίαÏή Î¼Î±Ï ÏÏην ÏÏακÏική ÏλεÏÏά ÏÎ¿Ï Î´Î¹ÎºÎ±Î¯Î¿Ï ÎºÎ±Î¹ ÏÏην ÏÏαγμαÏική ÏÏνάÏεια ÏÏν εκÏαιδεÏÏικÏν Î¼Î±Ï ÏÏογÏαμμάÏÏν.

Îε ÏεÏιÏÏÏÏεÏα αÏÏ 400 ÏÏελέÏη Ïε Ïλη Ïην ÎÏÏÏÏαλία και Ïη Îέα Îηλανδία - οι ÏεÏιÏÏÏÏεÏοι αÏÏ ÏοÏÏ Î¿ÏοίοÏÏ Î±ÏκοÏν δικηγÏÏοÏÏ - εÏγαζÏμαÏÏε αÏÏ Ïο εÏάγγελμα, για Ïο εÏάγγελμα.

ΣÏην ÎÏÏÏÏαλία, Ïο Îολλέγιο είναι ένα αÏÏ Ïα λίγα μη ÏανεÏιÏÏήμια για να αÏοκÏήÏει Ïην ιδιÏÏηÏα αÏÏοαÏαÏÏολοÏÎ¼ÎµÎ½Î·Ï Î±ÏÏÎ®Ï Î±ÏÏ Ïην Î¥ÏηÏεÏία ΤÏιÏÎ¿Î²Î¬Î¸Î¼Î¹Î±Ï ÎκÏαίδεÏÏÎ·Ï Î³Î¹Î± Ïην ΠοιÏÏηÏα και Ïα ΠÏÏÏÏÏα.

ÎÎÎÎÎΩΡÎÎÎÎΤÎÎ ÎΠΠΤΠÎΡÎÎÎÎΣÎΠΤΡÎΤÎÎÎÎÎÎÎΣ ÎÎΠÎÎÎÎΥΣÎΣ ÎÎΠΠÎÎÎΤÎÎΩΠΠΡÎÎÎÎÎΡÎΦΩΠΤÎΣ ÎΥΣΤΡÎÎÎÎΣ

The College of Law είναι μια ÎÏÏή ÎÏÏοαξιολÏγηÏÎ·Ï ÏÎ¿Ï Î±Î½Î±Î³Î½ÏÏίζεÏαι αÏÏ Ïην Î¥ÏηÏεÏία ΤÏιÏÎ¿Î²Î¬Î¸Î¼Î¹Î±Ï ÎκÏαίδεÏÏÎ·Ï ÎºÎ±Î¹ ΠÏÏÏÏÏÎ¿Ï Î Î¿Î¹ÏÏηÏÎ±Ï ÏÎ·Ï ÎÏÏÏÏÎ±Î»Î¯Î±Ï ÏÎ·Ï ÎοινοÏολιÏείαÏ. ÎÏÏÏ Ïημαίνει ÏÏι Ïο Îολλέγιο έÏει εÏιÏÏÏει, ÏÏοÏÏ ÎµÎ¹Î´Î¹ÎºÎ¿ÏÏ ÏÎ¿Î¼ÎµÎ¯Ï ÏÎ¿Ï Î´Î¹ÎºÎ±Î¯Î¿Ï, Ïα ακαδημαÏκά ÏÏÏÏÏÏα, Ïη διακÏβέÏνηÏη και Ïην ÏοιÏÏηÏα ÏÎ¿Ï Î¹ÏοδÏναμεί με εκείνη ενÏÏ ÏανεÏιÏÏÎ·Î¼Î¯Î¿Ï ÏÎ·Ï ÎÏÏÏÏαλίαÏ.

ΣÏη Îέα Îηλανδία, Ïο Îολλέγιο είναι διαÏιÏÏεÏμένο αÏÏ Ïην ÎÏÏή ΠÏοÏÏνÏÏν ÏÎ·Ï ÎÎ­Î±Ï ÎηλανδίαÏ, η οÏοία αξιολÏγηÏε Ïο Îολλέγιο με μεγάλη ÏιγοÏÏιά ÏÏην εκÏαιδεÏÏική ÏÎ¿Ï Î±ÏÏδοÏη. ÎÏÏÏ ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ Ïο ÏÏηλÏÏεÏο εÏικÏÏ ÎµÏίÏεδο.

The College of Law ASIA-PACIFIC

The College of Law ÎÏίαÏ-ÎιÏÎ·Î½Î¹ÎºÎ¿Ï ÎºÎ±Î¹ ο ÎιεÏθÏνÏÎ®Ï ÏοÏ, Peter Tritt, εδÏεÏοÏν ÏÏην ÎοÏάλα ÎοÏμÏοÏÏ ÏÎ·Ï ÎαλαιÏίαÏ. The College of Law Asia-Pacific ιδÏÏθηκε Ïο 2016 για να διεÏÏÏνει ÏÎ¹Ï Î´ÏαÏÏηÏιÏÏηÏÎµÏ ÏÎ·Ï ÎÎºÎ±Î´Î·Î¼Î¯Î±Ï ÏÏην ÎÏία, με ιδιαίÏεÏη έμÏαÏη ÏÏη νέα οικονομική κοινÏÏηÏα ASEAN. The College of Law ÎÏίαÏ-ÎιÏÎ·Î½Î¹ÎºÎ¿Ï Î­Ïει ÏÏοÏθέÏει ÏÏία νέα δικαιοδοÏικά ÏεÏμαÏα ÏÏο ÏÏÏγÏαμμα LLM ÏÎ¿Ï ÎÎ¿Î»Î»ÎµÎ³Î¯Î¿Ï ÏÏο εÏαÏμοÏμένο δίκαιο.

  • ÎιαÏÏνοÏιακή νομική ÏÏακÏική ASEAN 6: https://www.collaw.com/learnwithus/our-programs/career-specialisation-programmes/llm-asean
  • Îομική ÏÏακÏική ÏÎ¿Ï ÎºÎ¿Î¹Î½Î¿Ï Î´Î¹ÎºÎ±Î¯Î¿Ï (Îέα Îηλανδία): https://www.collaw.com/learnwithus/our-programs/career-specialisation-programmes/llm-common-law-practice
  • Îομική ΠÏακÏική ÏÎ·Ï ÎαλαιÏίαÏ: https://www.collaw.com/learnwithus/our-programs/career-specialisation-programmes/llm-malaysia

ΠÏοÏÏέÏοÏμε εÏίÏÎ·Ï ÏÏογÏάμμαÏα εÏαγγελμαÏÎ¹ÎºÎ®Ï Î±Î½Î¬ÏÏÏÎ¾Î·Ï Î³Î¹Î± να ÏÎ±Ï ÎµÎ¾Î¿ÏλίÏοÏμε με ÏÎ¹Ï ÏÏακÏÎ¹ÎºÎ­Ï Î´ÎµÎ¾Î¹ÏÏηÏÎµÏ ÏÎ¿Ï ÏÏειάζεÏÏε για να αναÏÏÏξεÏε και να αναÏÏÏξεÏε μια εÏιÏÏÏημένη ÏÏαδιοδÏομία ÏÏη νομική ÏÏακÏική. ΠÏοÏÏέÏοÏμε Ïα ακÏλοÏθα ÏÏογÏάμμαÏα:

  • ÎÎ¹ÎµÎ¸Î½ÎµÎ¯Ï ÎδιÏÏÎ¹ÎºÎ­Ï ÎÎ³Î³Î»Î¹ÎºÎ­Ï ÎºÎ±Î¹ ÎÏαγγελμαÏÎ¹ÎºÎ­Ï ÎεξιÏÏηÏÎµÏ (ILEPS): https://www.collaw.com/learnwithus/our-programs/career-foundation-programs
  • ΣÏνεÏιζÏμενη ÎÏαγγελμαÏική ÎνάÏÏÏξη (CPD): https://www.collaw.com/learnwithus/ÏÏγανα/καÏαναλÏÏέÏ-ÏÏγκενÏÏÏÏικά-ÏÏογÏάμμαÏα

Τοποθεσίες

Σίδνεϊ

Address
The College of Law New South Wales, St Leonards Corporate Head Office 2 Chandos Street St Leonards NSW 2065 Australia
Σίδνεϊ, Νέα Νότια Ουαλία, Αυστραλία

Ώκλαντ

Address
Level 8, College of Law Centre 3 City Road, Auckland 1010 New Zealand
Ώκλαντ, Ώκλαντ, Νέα Ζηλανδία

Κουάλα Λουμπούρ

Address
The College of Law Asia, Head Office Level 23, Nu Tower 2 Jalan Tun Sambanthan 50470 Kuala Lumpur
Κουάλα Λουμπούρ, Ομοσπονδιακή επικράτεια της Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία

Σιγκαπούρη Online

Address
Σιγκαπούρη Online, Σινγκαπούρη

FAQ

Άλλη