Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

CEU Κοινότητα - UCH

Μια πανεπιστημιακή κοινότητα στην υπηρεσία της κοινωνίας

Η αποστολή μας

Είμαστε ένα Καθολικό Πανεπιστήμιο, πρωτοπόρος στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Είμαστε προσανατολισμένοι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που μαθαίνουν μαζί μας να κατανοήσουν την πειθαρχία που μελετούν και να αναπτύξουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με ακεραιότητα και υπευθυνότητα. Η αναφορά μας είναι οι αξίες του χριστιανικού ανθρωπισμού που αποτελούν το κριτήριο μας σκέψης και δράσης για τη βελτίωση της κοινωνίας.

Είμαστε αφοσιωμένοι σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία στην οποία θέλουμε να συμβάλουμε:

  • Πλήρως καταρτισμένοι άνθρωποι, έτοιμοι να αναπτύξουν μια δημόσια ζωή και να συμβάλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος τους.
  • Σχετική έρευνα και μεταφορά γνώσης και καινοτομία.
  • Επιχειρηματική πρωτοβουλία που εφαρμόζεται σε επιχειρηματικά και κοινωνικά έργα.

Το όραμά μας

Επιδιώκουμε να εδραιώσουμε τον εαυτό μας ως παγκόσμιο Πανεπιστήμιο, καινοτόμο στο πνεύμα του και επιχειρηματικό στη δράση του, που μεταδίδει αυτές τις στάσεις στην πανεπιστημιακή κοινότητα, έτσι ώστε να τις μεταφέρει στην κοινωνία. Ένα πανεπιστήμιο επικεντρώθηκε στο σχηματισμό πολύτιμων ανθρώπων με όλες τις αισθήσεις - πνευματικής, επαγγελματικής και ανθρώπινης - και το έκανε καλύτερο και καλύτερο.

Ένα πανεπιστήμιο αποφασισμένο να παράγει από μόνο του και μέσω των αποφοίτων του αντίκτυπο στην κοινωνία που συμβάλλει στη βελτίωσή του και να γίνει μια διεθνής αναφορά στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δέσμευση και ευθύνη

Εξετάζουμε τις συνέπειες των ενεργειών μας και σέβονται τους κανόνες που μας διέπουν και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε.

Πανεπιστημιακός εισαγγελέας της CEU-UCH

Ο αριθμός αυτός διασφαλίζει το σεβασμό των δικαιωμάτων και ελευθεριών των καθηγητών, των φοιτητών και του προσωπικού διοίκησης και υπηρεσιών, ενόψει των ενεργειών των διαφόρων πανεπιστημιακών φορέων και υπηρεσιών.

Οι ενέργειές τους αποσκοπούν πάντοτε στη βελτίωση της ποιότητας των πανεπιστημίων σε όλους τους τομείς και δεν υπόκεινται σε καμία εντολή επιτακτική, σύμφωνα με τις αρχές της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας.

Αξιοπρέπεια και ακεραιότητα

Αναγνωρίζουμε την εγγενή αξία κάθε ανθρώπου ως λογικής και ελεύθερης ύπαρξης.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην ισότητα ανδρών και γυναικών. Είμαστε ως οργάνωση και ως μεταδότες γνώσεων και αξιών.

Μονάδα Ισότητας

Η εξέλιξη των κοινωνιών προς μια πιο δίκαιη πραγματικότητα, είναι απαραίτητο να περάσει από την ενσωμάτωση υπό όρους ισότητας όλων των ανδρών και γυναικών που ανήκουν σε αυτήν. Τα πανεπιστήμια, ως κέντρα μετάδοσης της γνώσης, πρέπει επίσης να υιοθετήσουν αυτή τη δέσμευση, χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς που διαθέτουν, όπως οι μονάδες ισότητας, και έτσι να επιτύχουν τους στόχους που τους έχουν ανατεθεί.

  • Ενημερώνει και συμβουλεύει τα διοικητικά όργανα του Πανεπιστημίου σχετικά με τις πολιτικές ισότητας.
  • Προετοιμάζει, υλοποιεί και αξιολογεί τα Σχέδια Ισότητας στο Πανεπιστήμιο, τα οποία θα καθορίσουν τους στόχους και τις στρατηγικές που πρέπει να επιτευχθούν όσον αφορά την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και των ευκαιριών στο Πανεπιστήμιο.
  • Ενημερώνει για τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου και τις διαδικασίες που επηρεάζουν την ισότητα των φύλων και τις ευκαιρίες.
  • Υποστηρίζει την πραγματοποίηση μελετών με σκοπό την προώθηση της ισότητας.
  • Προωθεί τη γνώση από το προσωπικό του Πανεπιστημίου και από τους μαθητές της αρχής της ισότητας.
  • Διαδίδει τις δραστηριότητες που διεξάγονται στον τομέα της ισότητας.

Σεβασμός και ενσυναίσθηση: Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη σχέση με την άλλη, αναγνωρίζοντας την αξιοπρέπεια κάθε ατόμου και της δουλειάς του. Είμαστε ευαίσθητοι στις συνθήκες και τις ανάγκες των άλλων και μας νοιάζει για κάθε άτομο που ζητά βοήθεια ή καθοδήγηση.

Αλληλεγγύη: Υποθέτουμε ότι το κοινό καλό είναι περισσότερο από το άθροισμα συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και γνωρίζουμε ότι η συλλογική προσπάθεια μας επιτρέπει να επιτύχουμε επιτεύγματα που είναι αδύνατον να επιτευχθούν μεμονωμένα.

Επαγγελματισμός: Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των ανθρώπων με τους οποίους συνδέουμε και να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε αυστηρά την επαγγελματική δραστηριότητα που έχει αναθέσει ο καθένας.

Καινοτομία: Νιώθουμε ένα καινοτόμο Πανεπιστήμιο με πολλούς τρόπους. Προτείνουμε νέες ιδέες και πρωτοβουλίες για να προσαρμοστούν στις αλλαγές και τα νέα κοινωνικά και επαγγελματικά πλαίσια.

Ένταξη: Πιστεύουμε στην αξία της διαφοράς και υποθέτουμε ότι είμαστε μέρος του ιδίου συνόλου, της κοινότητας των CEU. Προσθέτουμε τις διαφορές μας επειδή θεωρούμε πολύτιμες, εμπλουτίζουμε τον εαυτό μας πολιτισμικά και προσωπικά.

διαδικασία εισδοχής

Προγράμματα που διδάχθηκαν:
  • ισπανικά

Η σχολή αυτή επίσης προσφέρει:

Πτυχίο Νομικής (LLB)

Universidad CEU - Cardenal Herrera

Γενικές δεξιότητες: να λάβει μια ολιστική άποψη των ανθρώπων στην έμφυτη και την υπερβατική διάσταση. Η επίτευξη αυτού του ανταγωνισμού συνεπάγεται μια στάση αναζήτηση τη ... [+]

Επίσημος τίτλος: Πτυχίο Νομικής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ECTS: 4 χρόνια / 240 ECTS

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ / CAMPUS: 60 / Moncada - Alfara? 25 / Έλτσε

ΤΟΠΟΣ AT: Ισπανικά

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

γενικές δεξιότητες

Πάρτε μια ολιστική άποψη των ανθρώπων στην ενυπάρχουσα και υπερβατική διάσταση. Η επίτευξη αυτού του ανταγωνισμού συνεπάγεται μια στάση αναζήτηση της αλήθειας από διαφορετικές τάξεις των γνώσεων για την ανθρώπινη φύση και την κοινή προσωπική αξιοπρέπεια σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες, με ιδιαίτερη προσοχή στις δεοντολογικές και ηθικές επιπτώσεις, με προσφυγή στη γνώση των διαφορετικών αντιλήψεων του ατόμου σε όλη την ιστορία και τις κοινωνικές, πολιτικές και νομικές συνέπειες αυτών των αντιλήψεων. Έχοντας υγιή και ισχυρή για την κοινωνία και τα ισχύοντα κριτήρια του πολιτισμού. Η επίτευξη αυτού του διαγωνισμού περιλαμβάνει τα κριτήρια αγοράς που επιτρέπουν να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την κοινωνία και την τρέχουσα πολιτισμό με τη μελέτη της ιστορίας της, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απόφοιτος να κάνει κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με διάφορες πτυχές της κοινωνικής πραγματικότητας και παρέχει προτάσεις για τις ρίζες βελτίωση όλα από τη σκοπιά των συνταγματικών αρχών και του Κοινωνικού Δόγματος της Εκκλησίας. Να είσαι σε θέση να εκφράσουν τον εαυτό τους σωστά στα ισπανικά. Η επίτευξη αυτού του ικανότητα περιλαμβάνει την εκμάθηση για τους πόρους της ρητορικής και της γραφής ισπανικά. Να είσαι σε θέση να λειτουργήσει με ευκολία και αποτελεσματικότητα σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα. Η επίτευξη αυτού του ικανότητας συνεπάγεται να είναι σε θέση να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την άριστη συνεργασία και αποτελεσματικά, τόσο γραπτώς... [-]
Ισπανία Βαλένθια
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
4 έτη
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά

24 horas en la Universidad CEU Cardenal Herrera

Universidad CEU Cardenal Herrera. Campus Alfara del Patriarca
Address
46115 Βαλένθια, Κοινότητας της Βαλένθια, Ισπανία
Ιστότοπος
Τηλέφωνο
+34 961 36 90 00