Διακρατικές Νομικές Σπουδές: Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Πλαίσιο

Θα μελετήσετε σε βάθος τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου και θα προχωρήσετε πέρα από αυτό για να κατανοήσετε τον ρόλο του δικαίου σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο και τις προκλήσεις που θέτει στις παραδοσιακές ιδέες μας για κυριαρχία και δημοκρατία. Προαιρετικά μαθήματα επιτρέπουν την εξειδίκευση και το αν τα συμφέροντά σας αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οικονομικό δίκαιο, τις συνταγματικές αρχές, την ασφάλεια και την τρομοκρατία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη ή τα διασυνοριακά φαινόμενα όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και το Διαδίκτυο, το φιλικό και ποικίλο τμήμα της Διακρατικής Νομικής Οι σπουδές θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε πτυχίο Master of Law (LLM) που θα σας οδηγήσει περαιτέρω στην καριέρα σας.

Θέματα με τα οποία ασχολείται το πρόγραμμα

Μερικά παραδείγματα των θεμάτων που ασχολείται με το πρόγραμμα Master είναι:

 • Υπάρχει τρόπος να επιτευχθεί μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια στην κίνηση, διατηρώντας παράλληλα τις εθνικές ταυτότητες και τους νόμους;
 • Πώς χρησιμοποιούνται οι ιδέες περί κινδύνου και ασφάλειας στο διεθνές δίκαιο για τη δημιουργία νέων νομικών καθεστώτων και την αιτιολόγηση παρεμβάσεων;
 • Είναι η ευρωπαϊκή κρίση της οικονομίας, της κοινωνίας και της ταυτότητας όλα σχετικά με μια δυσλειτουργική ΕΕ, ή είναι μια κρίση άσκοπης και εξαρτημένης από τη διαδρομή εθνών;
 • Είναι αποτελεσματική, δημοκρατική και αναγκαία η θέσπιση νομοθεσίας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο; Ποια συμφέροντα εξυπηρετεί;
 • Πώς σχετίζονται τα οικονομικά, η πολιτική και τα ατομικά δικαιώματα σε διακρατικό επίπεδο;

Πρόγραμμα σπουδών

Οι Διεθνικές Νομικές Σπουδές είναι μια εξάμηνη εξειδίκευση του μεταπτυχιακού προγράμματος του νόμου. Το πρόγραμμα σπουδών του θα πρέπει να σας απευθύνει έκκληση εάν επιθυμείτε να ακολουθήσετε μια καριέρα σχετική με ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα και αν είστε παθιασμένοι με τη διερεύνηση του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου του δικαίου. Θα ακολουθήσετε:

 • Το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Δίκαιο, ένα εντατικό μάθημα προηγμένου επιπέδου που διδάσκεται από κοινού από διεθνείς και ευρωπαίους νομικούς επιστήμονες.
 • Διακρατικά Ανθρώπινα Δικαιώματα και Παγκοσμιοποίηση, ένα καινοτόμο μάθημα που διερευνά πώς αλληλεπιδρούν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η πορεία της παγκοσμιοποίησης.
 • Περαιτέρω μαθήματα της επιλογής σας, επιτρέποντάς σας να εξειδικεύσετε, αν θέλετε, σε τομείς όπως το οικονομικό δίκαιο (δίκαιο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, δίκαιο του ανταγωνισμού, διεθνές εμπόριο και επενδυτικό δίκαιο), ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα (προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, (νόμος περί διακρίσεων, παράνομη μετανάστευση) ή ο νόμος που περιβάλλει τις διεθνείς συγκρούσεις (διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, πολιτική του διεθνούς δικαίου, διεθνές δίκαιο των όπλων).

Προοπτικές καριέρας

Καθώς η διεθνής νομική ρύθμιση γίνεται ολοένα και πιο πυκνή, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, η ανάγκη για διακρατικά εκπαιδευμένους δικηγόρους συνεχίζει να αυξάνεται. Εκτός από τα παραδοσιακά νομικά επαγγέλματα (δηλαδή εντός των δικαστικών και εθνικών δικηγορικών συλλόγων), διακρατικά εκπαιδευμένοι δικηγόροι μπορούν να απασχολούνται από πολλές οργανώσεις. Οι μελλοντικοί εργοδότες περιλαμβάνουν: τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τους ΟΗΕ, τους διεθνείς οργανισμούς, τις εθνικές κυβερνήσεις, τις εθνικές κυβερνήσεις και τις διεθνείς και εθνικές νομικές εταιρείες. Επιπλέον, το πρόγραμμα είναι μια εξαιρετική επιλογή εάν επιθυμείτε να ακολουθήσετε μια ακαδημαϊκή σταδιοδρομία μετά την αποφοίτησή σας. Συνολικά, οι σπουδαστές που ειδικεύονται στο διεθνικό δίκαιο έχουν καλές προοπτικές απασχόλησης: στις Κάτω Χώρες, στις χώρες καταγωγής τους και στη διεθνή αγορά εργασίας.

Γιατί VU Amsterdam ;

 • Η εξειδίκευση διακρίνεται στο γεγονός ότι έχει ενοποιηθεί το ευρωπαϊκό δίκαιο και το διεθνές δημόσιο δίκαιο σε ένα πρόγραμμα. Αυτή η προσέγγιση σας επιτρέπει να κάνετε μια ευρεία και ταυτόχρονα σε βάθος ανάλυση των διεθνικών νομικών ζητημάτων.
 • Η εξειδίκευση είναι μοναδική διότι αναλύει το δίκαιο και τα νομικά συστήματα ως κοινωνικά φαινόμενα. Η εξειδίκευση είναι μια καλή επιλογή εάν ενδιαφέρεστε να κατανοήσετε το νόμο στο κοινωνικό, πολιτικό ή οικονομικό του πλαίσιο.
 • Ευελιξία και ελευθερία στο σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών σας, επιτρέποντάς σας να εξειδικεύσετε (στο διεθνές δίκαιο του ευρωπαϊκού δικαίου) ή όχι. Μπορείτε να σχεδιάσετε το πρόγραμμά σας σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις σας, επιλέγοντας να επικεντρωθείτε στο διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο, το εθνικό δίκαιο, το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οικονομικό δίκαιο, το εργατικό δίκαιο και τα κοινωνικά δικαιώματα ή να συνδυάσετε αυτές τις περιοχές
 • Στο πλαίσιο της ειδίκευσης θα συναντήσετε λέκτορες και ερευνητές από διάφορα εθνικά υπόβαθρα και κλάδους (βλ. Rechten.vu.nl/faculty/).
 • Είναι δυνατόν να συνδυάσουμε την εξειδίκευση Διεθνικές Νομικές Σπουδές με μια άλλη ειδικότητα στο πλαίσιο του κύριου Νόμου, όπως είναι ο Διεθνής Νόμος περί Μετανάστευσης και Προσφύγων.
 • Η ζωή στο Άμστερνταμ είναι προσιτή σε σύγκριση με ορισμένες άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.
 • Υπάρχει μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία για την απόκτηση θεώρησης σπουδών για τις Κάτω Χώρες (βλ. Για περισσότερες πληροφορίες στο πλαίσιο της Visa και της Ασφάλισης).
 • Αφού ολοκληρώσετε το μάστερ σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για άδεια διαμονής στην Ολλανδία με σκοπό την αναζήτηση εργασίας (για ένα έτος κατ 'ανώτατο όριο).

Απαιτήσεις εισδοχής

Οι υποψήφιοι που έχουν πτυχίο Bachelor ή ισοδύναμο πτυχίο στη Νομοθεσία μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Για να γίνει δεκτή, χρειάζεστε άδεια από την επιτροπή εισδοχής.

Η εκπαίδευσή σας από το πανεπιστήμιο συγκρίνεται και αξιολογείται μέσω του συστήματος σύγκρισης Naric UK και, αν χρειαστεί, μέσω των προγραμμάτων σύγκρισης και επικύρωσης Nuffic. Ειδικά οι σπουδαστές από τρίτες χώρες θα πρέπει να επηρεάσουν το ενδεχόμενο ένα διεθνές πτυχίο Bachelor in Law να αποδειχθεί ανεπαρκές για να εγγραφεί στο πρόγραμμα Master's in Law.

Εάν έχετε ακαδημαϊκό πτυχίο που σχετίζεται με την εξειδίκευση που επιθυμείτε να ακολουθήσετε, ενδέχεται να δικαιούστε και εγγραφή. Πρέπει να έχετε γνώση και γνώση σε τουλάχιστον έναν τομέα του νόμου τουλάχιστον στο επίπεδο των τελικών όρων του νόμου Bachelor Law και να είστε σε θέση να το αποδείξετε με τουλάχιστον 60 EΚ σε ολοκληρωμένα μαθήματα δικαίου ή γνώσης και εμπειρίας στον ισοδύναμο τομέα του δικαίου. Αυτό καθορίζεται από το Συμβούλιο Εισαγωγής.

Η εκπαίδευσή σας από το πανεπιστήμιο συγκρίνεται και αξιολογείται μέσω του συστήματος σύγκρισης Naric UK και, αν χρειαστεί, μέσω των προγραμμάτων σύγκρισης και επικύρωσης Nuffic.

Μάθετε εάν είστε επιλέξιμοι πριν υποβάλετε αίτηση;
Ζητήστε από την επιτροπή εισδοχής (στοιχεία επικοινωνίας στην περιοχή 'Επικοινωνία').

Στείλτε μας τα ακόλουθα έγγραφα:

 • το δίπλωμα σάρωσης ή την απόδειξη εγγραφής στο πτυχίο
 • σάρωση (προσωρινή) μεταγραφή (τα)
 • περιγραφή των σχετικών μαθημάτων
 • προαιρετικό: αναφορά σχετικά με την σχετική εμπειρία, συμπεριλαμβανομένης της εξειδίκευσης των ευθυνών σας
 • καθορίστε ποια εξειδίκευση επιθυμείτε να ακολουθήσετε

Για τις αγγλικές ειδικότητες, η αγγλική σας επάρκεια πρέπει να είναι τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων γραφής και γραφής) ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν επιτυχώς το πρόγραμμα.

Παρακαλώ σημειώστε: ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες γλωσσικές απαιτήσεις για τη θεώρηση ή την άδεια παραμονής σας.

Εφαρμογή

Βήματα εφαρμογής

 1. Ελέγξτε εάν έχετε δικαίωμα εισαγωγής.
 2. Εγγραφείτε για τον πλοίαρχο πριν από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέσω του Studielink, επιλέξτε "Νόμος (Master)".
 3. Μετά την εγγραφή θα λάβετε λεπτομέρειες σύνδεσης για το VUnet. Για βοήθεια, ανατρέξτε σε αυτό το έγγραφο.
  • Επιλέξτε την ειδικότητα που επιθυμείτε να ακολουθήσετε στο Vunet.
   Αν επιθυμείτε να ακολουθήσετε δύο ειδικότητες, τότε επικοινωνήστε με τους ακαδημαϊκούς συμβούλους για να ενημερωθείτε πρώτα για τις απαιτήσεις συνδυασμού των ειδικοτήτων. Μπορείτε να προσθέσετε μια πρόσθετη εξειδίκευση σε μεταγενέστερο στάδιο.
  • Μεταφορτώστε το δίπλωμά σας (αν είναι διαθέσιμο).
  • Μεταφορτώστε το (προσωρινό) επίσημο αντίγραφό σας (PDF).
  • Μεταφορτώστε το βιογραφικό σας
  • Ολοκλήρωση της αίτησής σας.
 4. Η αίτησή σας αξιολογείται στη συνέχεια από την Επιτροπή Εισαγωγής. Γενικά λαμβάνετε απόφαση εντός 3 εβδομάδων από την ολοκλήρωση της αίτησής σας στη VUnet.
 5. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την κατάσταση της εφαρμογής σας στη VUnet.

Παρακαλείσθε να ελέγξετε την πλήρη διαδικασία για τους φοιτητές ή τους Ολλανδούς φοιτητές.
Για αυτό το μάστερ δεν χρειάζεται να παράσχετε μια επιστολή με κίνητρα, συστατικές επιστολές ή διατριβή.

Θα λάβετε πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την έναρξη του προγράμματος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Επισκόπηση του νόμου: Διακρατικές νομικές μελέτες.

 • Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά
 • Διάρκεια: 1 έτος
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουλίου ή 1 Ιανουαρίου για τους φοιτητές των Κάτω Χωρών και της ΕΕ. Την 1η Απριλίου ή την 1η Νοεμβρίου για τους σπουδαστές εκτός ΕΕ.
 • Ημερομηνία έναρξης: 1 Σεπτεμβρίου ή 1 Φευγαλέα
 • Είδος σπουδών: Πλήρης απασχόληση
 • Τομέας ενδιαφέροντος: Οικονομικά, Επιχειρήσεις και Δίκαιο
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά

Κοιτάξτε4 περισσότερα μαθήματα αποVrije Universiteit Amsterdam »

Τελευταία ενημέρωση Οκτώβριος 13, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
1 Έτος
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
2,083 EUR
για τους σπουδαστές του ΕΟΧ. € 14.600 για φοιτητές εκτός ΕΕ / ΕΟΧ.
Προθεσμία
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
deadline for international students
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
deadline for international students
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
deadline for international students
Ημερομηνία λήξης
Άλλη