Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Πτυχίο Νόμου και της Δικαιοσύνης

&nbsp

Το Πρόγραμμα Δίκαιο & Δικαιοσύνη είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα, και τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές με εμπειρία σε θέματα δικαίου και της νομοθεσίας συναφών κλάδων (αυτόχθονες μελέτες, την πολιτική επιστήμη και την πολιτική οικονομία, ιστορία, φιλοσοφία, ψυχολογία και κοινωνιολογία), καθώς επίσης και από την σχολή οι οποίοι είναι έμπειροι δικηγόροι και δικαστές.

Σε αντίθεση με τη νομική σχολή, η οποία εκπαιδεύει τους ανθρώπους να είναι δικηγόροι, το προπτυχιακό πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να καταλάβετε νόμο ως ένα πολυδιάστατο και σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο. Φυσικά, θα παρέχει επίσης μια εξαιρετική βάση για σπουδές στη Νομική Σχολή. Ως φοιτητής Δίκαιο & Δικαιοσύνη, θα αποκτήσει γενικές νομικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και τη μελέτη σε βάθος συγκεκριμένες περιοχές του τομέα που τους ενδιαφέρουν ή ανησυχία σας.Θα μελετήσει τα συμβατικά, παραδοσιακές και εναλλακτικές μορφές επίλυσης των διαφορών και της δικαιοσύνης, καθώς και συγκριτική, θεωρητική και ιστορικές προοπτικές.

Ο νόμος και το πρόγραμμα Δικαιοσύνης στο Πανεπιστήμιο προσφέρει Algoma τριών και τεσσάρων ετών βαθμούς στο Δίκαιο & Δικαιοσύνη τόσο ως ενιαία κύρια (μόνη ειδικότητα) ή διπλά σημαντική (συνδυασμένο ειδικότητες) με άλλες θεματικές περιοχές (πολιτική επιστήμη, αυτόχθονες μελέτες, ιστορία, κοινωνιολογία , ψυχολογία, αγγλικά και άλλοι). Ένας ανήλικος είναι επίσης διαθέσιμη και μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη μεγάλες εταιρείες.

&nbsp

&nbsp

Certificate in Law & Δικαιοσύνης

&nbsp

Το Certificate in Law & Δικαιοσύνη είναι ένα 30-πιστωτικό πρόγραμμα διαθέσιμο στους φοιτητές και σε άλλα προγράμματα σπουδών και οι απόφοιτοι που επιθυμούν να αναλάβουν επιπλέον μελέτη στον τομέα του Δικαίου και Δικαιοσύνης.Το πρόγραμμα πιστοποιητικό δεν είναι διαθέσιμα για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών είναι ο νόμος και Δικαιοσύνης.

Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη