Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Το Bachelor of πρωτοπόρους νόμου με χρήσιμες καινοτομίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες νομικές σπουδές στα Νομικά η Κύπρος και η Ελληνική σε συνεχή επαφή με τη δικαστική και την πρακτική των δικηγόρων.

Το Bachelor of Δικαίου (LLB) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Νεάπολις στην Κύπρος παρέχει την αναγκαία εκπαίδευση και πρακτική κατάρτιση στους μαθητές ώστε να μπορούν να κάνουν μια καριέρα στα νομικά επαγγέλματα (δικηγόροι, δικαστές, συμβολαιογράφους, νομικούς συμβούλους κλπ). το Bachelor of νόμος είναι δομημένο με τρόπο που να παρέχει αποφοίτους μας με τις απαραίτητες δεξιότητες για μια επιτυχημένη καριέρα στο Δημόσιο και Διεθνείς Οργανισμούς. Η διδασκαλία παρέχεται σε μικρές ομάδες από Καθηγητές Πανεπιστημίου και Νομικών διακριθεί στην πράξη και τη νομική επιστήμη.

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις στην Κύπρος πρωτοπορεί διοργανώνοντας δύο ξεχωριστά τμήματα των νομικών σπουδών: Ελληνική και η Κύπρος νόμο. Σύμφωνα με την παγκόσμια τάση διεθνοποίησης του νόμου και πληθωρική αποδοχή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, ο μαθητής εξοικειώνεται με τη συγκριτική προσέγγιση των δύο μεγάλων οικογενειών της νομοθεσίας, η Continental (ή το σύστημα αστικού δικαίου) και της αγγλοσαξονικής νομοθεσίας. Για το λόγο αυτό, ο φοιτητής ενθαρρύνεται να επιλέξει ένα ορισμένο αριθμό μαθημάτων σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που φροντίζει για.

Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διδασκαλία Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η Νομική Σχολή παρέχει δύο σχετικών μεταπτυχιακών Πτυχίο Νομικής στο «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων» και στην «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση». Τhe Πτυχίο Νομικής διδάξει κύρους καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Για λόγους διδασκαλίας όλα τα σύγχρονα μέσα διδασκαλίας εκμετάλλευσης (PowerPoint, Moodle, e-διάσκεψη, κλπ). Από την άλλη πλευρά, η διδασκαλία, το Bachelor του νόμου δεν βασίζεται στη μηχανική μετάδοση νομικών γνώσεων, αλλά ταυτόχρονα ασκεί το μαθητή μέσα από πρακτικές ασκήσεις της ομάδας και τη συνεχή αξιολόγηση της κατανόησης των μαθητών. Την ίδια στιγμή το πτυχίο του νόμου στοχεύει στην προώθηση της ικανότητας των μαθητών να αναπτύξουν νομικό συλλογισμό και την εκμάθηση πώς να ερμηνεύσει σωστά το νόμο.

Το Bachelor of Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Νεάπολις στην Κύπρος αναγνωρίζεται από όλες τις σχετικές και αρμόδιες κυπριακές και ελληνικές οργανώσεις ως ισότιμα ​​των άλλων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων. Το Bachelor of νόμος καλύπτει πλήρως τις απαραίτητες γνώσεις φοιτητής πρέπει να έχει, προκειμένου να γίνει αποδεκτή από το Δικηγορικό Σύλλογο της Ελλάδα και να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του συλλόγου Κύπρος Bar.

Η τρέχουσα Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις στη Νομική Σχολή Η Κύπρος είναι ο καθηγητής Αντώνης Μανιτάκης, πρώην κοσμήτορας της Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρώην υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα.

Πτυχίο Νομικής (LLB) - Περιγραφή

Το Bachelor of νόμος έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τις σημαντικότερες έννοιες και αρχές που διέπουν την ελληνική και την κυπριακή έννομη τάξη, όπως αυτές αλληλεπιδρούν με και επηρεάζονται από, το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ακαδημαϊκή γνώση συνδυαστεί με την κατάλληλη πρακτική εμπειρία. Το Bachelor of νόμος καλύπτει πλήρως τις απαραίτητες γνώσεις φοιτητής πρέπει να έχει, προκειμένου να γίνει αποδεκτή από το Δικηγορικό Σύλλογο της Ελλάδα και να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του συλλόγου Κύπρος Bar.

Στο τέλος του Bachelor of Νόμου ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίστε τις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν το νομικό σύστημα της Ελλάδα και η Κύπρος, καθώς και την επιρροή του διεθνούς νομικού συστήματος και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους
  • Κατανόηση των πολιτικών και κοινωνικών παραμέτρων που επηρεάζουν τη διαδικασία της νομοθεσίας και την εφαρμογή του
  • Διεξαγωγή νομικής έρευνας σε ένα μεθοδικό και αποτελεσματικό τρόπο, προκειμένου να κατασκευάσουν επιχειρήματα
  • Να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει την κριτική ανάλυση και νομική αιτιολογία και να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δεξιότητες, ώστε να ασχολούνται με συγκεκριμένα νομικά ζητήματα
  • Δομή ολοκληρωμένο και συνεκτικό νομικό επιχειρήματα και να εκφράσουν τον εαυτό του / της προφορικά και γραπτά με σαφήνεια και ακρίβεια
  • Αξιολογήστε τα διάφορα νομικά επιχειρήματα και να επιλέξετε τα πλέον κατάλληλα, ανάλογα με την περίπτωση στο χέρι
  • Εντοπίστε τα πιο σημαντικά νομικά ζητήματα που προκύπτουν από περίπλοκες περιπτώσεις και την αντιμετώπισή τους με επιτυχία
  • Να είστε ένας επιστήμονας με ολοκληρωμένη νομική εκπαίδευση, έτοιμο να εξυπηρετήσει το νομικό σύστημα από οποιαδήποτε θέση και το έργο που επιλέγεται για ένα λαμπρό καριέρα.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
ελληνικά
Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη