Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Ναυτικό Δίκαιο στο DMU κατέχει την πρώτη θέση στην Κίνα μεταξύ όλων των σχετικών προγραμμάτων στον τομέα των θαλάσσιων νομολογίας. Αυτό το πρόγραμμα καλλιεργεί τα νομικά επαγγέλματα με συστηματική νομικές γνώσεις για να συμμετάσχουν σε νόμιμη εργασία στο λιμάνι και τη ναυτιλία επιχειρήσεις, ξένες επενδύσεις-επιχειρήσεις, νομοθετικά, διοικητικά, δικαστικά, υπηρεσίες διαιτησίας και νομικές οργανώσεις παροχής υπηρεσιών με βάση γερά θεμέλια των σχετικών νόμων και πολιτικών.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην καλλιέργεια υψηλού επιπέδου, την εφαρμογή προσανατολισμένη, καλά στρογγυλεμένα και καλά θεμελιωμένη νομική επαγγελματίες με γερά θεμέλια ξένη γλώσσα, συστηματική νομική κυριότητα της γνώσης, βαθιά κατανόηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας (διεθνούς οικονομίας) και των συναφών δραστηριοτήτων.

Ευκαιρίες καριέρας

Οι περισσότεροι απόφοιτοι των εργασιών ναυτικού δικαίου όπως δικηγόροι, δικαστές, εισαγγελείς, γραφείο-επαγγελματίες νομικοί, νομικοί σύμβουλοι, κ.λπ. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν γίνει ελίτ επαγγελματιών νομικών.

Βιογραφικό Πληροφορίες

Τα κύρια πιάτα περιλαμβάνουν γενικά Φιλοσοφίας του Δικαίου, κινεζική Ιστορίας του Δικαίου, Σύνταγμα, Διοικητικού Δικαίου και του Διοικητικού Δικαίου Litigation, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Οικονομικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Εισαγωγή στη Διεθνή Οικονομική Δίκαιο, ναυτικό δίκαιο, Δίκαιο των πλοίων και των πληρωμάτων, Εμπράγματο Δίκαιο των πλοίων, Liner Shipping πρακτική και το δίκαιο, Ναυλοσύμφωνο πρακτική και το δίκαιο, Marine Insurance νομοθεσία και πρακτική και νόμος της Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας, Ναυτικό Διαδικασία και Διαιτησίας, Εισαγωγή στην πλοήγηση, Εισαγωγή σε θαλάσσια μηχανή, κ.λπ.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη