Συμβόλαιο για τα στελέχη επιχειρήσεων

Αυτό το μάθημα σχετικά με το δίκαιο των συμβάσεων θα επιτρέψει στα στελέχη να επικοινωνούν και να λειτουργούν αποτελεσματικότερα στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, βελτιώνοντας την ικανότητά τους να διαβάζουν, να κατανοούν και να διαχειρίζονται διεθνείς συμβάσεις που συντάσσονται στα αγγλικά.

Θα κατανοήσετε τις βασικές αρχές του αγγλικού δικαίου των συμβάσεων και τις γενικές αρχές του δικαίου που διέπουν τις διεθνείς συμβάσεις. Θα μπορείτε να δείτε πώς όλα αυτά ισχύουν για τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται και συντάσσονται οι συμβάσεις, καθώς και για να κατανοήσετε πώς κατασκευάζεται και ερμηνεύεται η συμβατική ευθύνη.

Αυτό το σύντομο μάθημα για το δίκαιο των συμβάσεων είναι ιδιαίτερα συμμετοχικό και θα σας προσφέρει την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε διαδραστική μάθηση με τον καθηγητή μαθήματος καθώς και μεταξύ τους μέσω πρακτικών ασκήσεων. Επίσης, θα δοθεί έμφαση στις συμβάσεις των ίδιων των αντιπροσωπειών και στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη καθ 'όλη τη διάρκεια του μαθήματος.

Απαιτήσεις μαθήματος

  • Εκπαίδευση - Προπτυχιακό δίπλωμα ή αντίστοιχο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σχετική εργασιακή εμπειρία
  • Αγγλική γλώσσα - Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (CEF) Επίπεδο B2 * ή ισοδύναμο (όλα τα διδακτικά και μαθησιακά υλικά παρέχονται μόνο στα Αγγλικά)

* Παρακαλούμε σημειώστε όσους έχουν επίπεδο αγγλικής γλώσσας Β1 και θα ληφθούν υπόψη οι σχετικές αποδείξεις περαιτέρω μελέτης.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
Τελευταία ενημέρωση June 2, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
5 Ημέρες
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
1,790 GBP
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη