ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα, ικανό να εκτελεί πρωτότυπες και καινοτόμες επιστημονικές έρευνες, εφαρμόζουν τις γνώσεις και την πρακτική της διδασκαλίας των δραστηριοτήτων της ποιότητας σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στο νόμο, για να προωθήσει την ανάπτυξη της νομικής επιστήμης.

ΣΤΟΧΟΙ ESPECÍIFICOS

 • Για να εκπαιδεύσουν τους ερευνητές να αναπτύξουν προτάσεις για Νομική Έρευνα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για να εμπλουτίσει την επιστημονική γνώση του νόμου.
 • Ακαδημαϊκό έντυπο για την ενίσχυση των προγραμμάτων διδασκαλίας στα νομικά πλαίσια.
 • Αναλύστε επιστημολογική-νομικών μοντέλων για την επίλυση των προβλημάτων και να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις.
 • Ανάπτυξη στους μαθητές τη δυνατότητα να αξιολογούν κριτικά τη μεθοδολογία και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις έρευνες του νόμου στην έρευνα που έχετε επιλέξει.
 • Δημιουργία αποφοίτους με βαθιά γνώση της νομικής γνώσης για την ανάπτυξη.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Το LL.D. πρόγραμμα μεταπτυχιακών αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να:

 • Ανάπτυξη πρωτότυπο και καινοτόμο ποιότητα των εργασιών νομική έρευνα.
 • Να δώσει λύσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που σχετίζονται με νομικά θέματα.
 • Κατακτήστε την εξειδικευμένη και σύνορα που σχετίζονται με την γραμμή της εκπαίδευσης στη γνώση διδακτορικό πρόγραμμα.

Θα πρέπει δεξιότητες για να:

 • ηγεσία άσκηση με ερευνητικές ομάδες στο νόμο.
 • Εφαρμογή της μεθοδολογίας της νομικής έρευνας για τα προβλήματα της περιοχής.
 • Οργανώστε, συμβουλεύει και να διδάξει μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πτυχίο στη νομική επιστήμες.
 • Παρουσιάσουν και να συζητήσουν την έρευνά τους σε ειδικούς και να διαδίδει ευρύ κοινωνικό τομέα.

Θα πρέπει στάσεις και αξίες:

 • Ενεργούν στο παγκόσμιο κοινωνικό περιβάλλον με την εφαρμογή αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες.
 • Ομάδες συμμετέχουν σε έργα πειθαρχία και διεπιστημονική.
 • Ασκούν τις δραστηριότητές τους με την τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας.

ΠΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Ερευνητικά ινστιτούτα και τα κέντρα της νομικής έρευνας στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Διδασκαλία της νομοθεσίας σε σχολές και σχολεία της περιοχής.
 • συμβούλων που ειδικεύεται στα νομοθετικά σώματα.
 • Κέντρα νομικές σπουδές σε επίπεδο διαχείρισης.
 • Συμβουλευτικές για συγκεκριμένα ζητήματα με τα άτομα, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.
 • Σε όλους τους τύπους ιδρυμάτων ή οργανισμών που δημιουργούν πρότυπα, όπως τα τμήματα των νομικών υποθέσεων των επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων για την αποτελεσματική λειτουργία που απαιτούν τα υψηλότερα ακαδημαϊκά προσόντα στο νόμο.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • ισπανικά
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Ιούλιος 2020
Duration
3 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ιούλιος 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ιούλιος 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη