Βασικά Στοιχεία

 • μονοετές πρόγραμμα Μάστερ στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο
 • Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε γερμανικά ή / και στα αγγλικά
 • Θα προσφερθούν έξι ενότητες: Ενότητα 1: Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ενότητες 2-6 με επίκεντρο το ευρωπαϊκό επιχειρηματικό δίκαιο, το δίκαιο εξωτερικού εμπορίου και επενδύσεων, τη διεθνή επίλυση διαφορών, το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο περί προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και πληροφορικής (από το χειμερινό εξάμηνο 2019/2020, αρχικά μόνο με γερμανικές διαλέξεις)
 • Διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο του "Master of Laws" (LL.M.)
 • Υψηλής ειδίκευσης από την επιστήμη και τη βιομηχανία
 • Hands-on διδασκαλία με υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα
 • 75 μαθητές από σχεδόν 40 χώρες
 • Εκδρομές σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα
 • Η εντατική εποπτεία από την ομάδα στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
 • eV διεθνές δίκτυο μέσω του Συλλόγου Αποφοίτων EVER
 • Ειδική προετοιμασία για την ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά εργασίας

ειδίκευση

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε βασική ενότητα (ενότητα 1) και πέντε ενότητες με περιοχές εστίασης (ενότητες 2 - 6). Η ενότητα 7 περιλαμβάνει τη συγγραφή της διατριβής.

 • Ενότητα 1 - Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
 • Ενότητα 2 - Περιοχή εστίασης Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
 • Ενότητα 3 - Περιοχή εστίασης Εξωτερικού Εμπορίου και Επενδύσεων Νόμο
 • Ενότητα 4 - Επίλυση Διαφορών Περιοχή εστίασης
 • Ενότητα 5 - Περιοχή εστίασης ευρωπαϊκά και διεθνή δικαιώματα του ανθρώπου προστασία
 • Ενότητα 6: Νομοθεσία πληροφορικής (από το χειμερινό εξάμηνο 2019/2020 και μετά, αρχικά μόνο στα γερμανικά)
 • Ενότητα 7 - Διδακτορική διατριβή

πιστωτικές μονάδες

Συνολικά, αποκτούν το ακαδημαϊκό πρόγραμμα τουλάχιστον 45 πιστωτικές μονάδες. είναι και πάλι για τη διατριβή 15 πιστωτικές μονάδες του πλοιάρχου και χορηγούνται συνολικά 60 πιστωτικές μονάδες.

προϋποθέσεις εισαγωγής

Προϋποθέσεις Εισαγωγής για μια αίτηση στο Europa-Institut είναι για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο

 • ένα κλειστό νομική ή παρόμοιο υψηλό βαθμό (Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών) σε μια γερμανική ή ξένο πανεπιστήμιο
 • Απόδειξη καλή γνώση της γερμανικής ή / και στην αγγλική γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.europainstitut.de/bewerbung

διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και τις προθεσμίες

Το πρόγραμμα σπουδών αρχίζει σε κάθε περίπτωση για το χειμερινό εξάμηνο. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Ιουλίου κάθε έτους. Οι καθυστερημένες αιτήσεις είναι εφικτές μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Ο αριθμός των χώρων μελέτης είναι περιορισμένος. Η επιλογή των υποψηφίων βασίζεται σε κριτήρια επαγγελματικών προσόντων και καταλληλότητας.

δίδακτρα

Τα δίδακτρα είναι 5.600 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος (2.800 ευρώ ανά εξάμηνο).

ένα πρόσθετο διοικητικό τέλος πρέπει να καταβληθεί στο Πανεπιστήμιο του Saarland. Έτσι ώστε οι φοιτητές δικαιούνται κάρτα η οποία επιτρέπει τη δωρεάν χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς στο Σάαρλαντ και ατυχήματος. Επιπλέον, επιβεβαιώνει την ιδιότητα του φοιτητή και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εκπτώσεις των φοιτητών.

online εφαρμογή

Το Europa-Institut έχει μια online εφαρμογή:

www.europainstitut.de/onlineapplication

πιστοποιημένα ποιοτική υπεροχή

Το Europa-Institut υποστηρίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών. Χαρακτηρίζεται από υψηλά εκπαιδευτικά πρότυπα, στενές επαφές και τακτικές ανταλλαγές με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και με το Υπουργείο Εξωτερικών από το.

Στο πλαίσιο του συστήματος διαπίστευσης του Πανεπιστημίου του Saarland έχει Europa-Institut εξέτασε εκτενώς από τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης ACQUIN και πιστοποιηθεί. Με το πρόγραμμα διαπίστευσης ήταν το Europa-Institut πιστοποιεί επισήμως ότι σημαίνει άριστη έρευνα και τη διδασκαλία υψηλής ποιότητας.

Το Europa-Institut έχει επίσης λάβει για την επιτυχημένη στρατηγική διεθνοποίησης της στο πρόγραμμα του κυρίου του το «Πιστοποιητικό Ποιότητας της Διεθνοποίησης (Cequint)».

Το Πανεπιστήμιο Saarland

Είμαστε ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο στη δυναμική τρίγωνο της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Λουξεμβούργου. διεθνή παράδοση μας: Η ίδρυση του Πανεπιστημίου του Saarland το 1948 ήταν μια γαλλο-γερμανική κοινοπραξία. Σήμερα στο Saarbrücken και μελέτη Homburg περίπου 17.300 νέοι, περίπου το 18 τοις εκατό από αυτούς προέρχονται από το εξωτερικό. Η πανεπιστημιούπολη είναι περιτριγυρισμένο από πράσινο, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς και καφετέριες και εστιατόρια προσφέρουν, εκτός από τη μελέτη και την έρευνα για χαλάρωση και αναψυχή. Και από την ICE να έρθετε σε λιγότερο από δύο ώρες από Σααρμπρίκεν στο Παρίσι.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά
 • Γερμανός
Europa-Institut

Κοιτάξτε4 περισσότερα μαθήματα αποEuropa-Institut »

Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 20, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
1 Έτος
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
5,600 EUR
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη