LLB Τιμητικές Διακρίσεις

Γενικά

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, στην ιστοσελίδα της σχολής

Περιγραφή προγράμματος

Περίληψη μαθήματος

Ο νόμος είναι μια ενδιαφέρουσα και προκλητική πειθαρχία που επηρεάζει σε κάθε επίπεδο, από την ατομική καθημερινή ζωή των ανθρώπων μέχρι τις επιχειρήσεις της κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή. Όλο και περισσότερο, η διεθνής διάσταση στη νομική μελέτη έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, σε ένα ευρύ φάσμα νομικών τομέων, καθώς η επιρροή των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών έχει γίνει τόσο σημαντική.

Το μάθημα Law LLB Honors σας προσφέρει μια συναρπαστική και δυναμική εκπαιδευτική εμπειρία, παρέχοντας ταυτόχρονα τα βασικά θέματα που απαιτούνται από τα επαγγελματικά νομικά όργανα. Το επάγγελμα του νομικού απαιτεί από τους πτυχιούχους να κατέχουν τόσο πνευματικές όσο και πρακτικές δεξιότητες και το μάθημα αντιμετωπίζει ρητά αυτές τις απαιτήσεις με ένα δομημένο πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων. Θα σας εξοπλίσει επίσης με τις μεταβιβάσιμες και γνωστικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη δια βίου προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Το μάθημα LLB μας προσφέρει μια εξαιρετική επιλογή. Παράλληλα με τις βασικές ενότητες, που απαιτούνται από τα επαγγελματικά νομικά όργανα, μπορείτε να μελετήσετε ένα ευρύ φάσμα διακριτικών ενοτήτων που ταιριάζουν στις περιοχές ενδιαφέροντος.

Θα αποκτήσετε εμπεριστατωμένη γνώση και κατανόηση των θεμελιωδών δογμάτων και αρχών που υποστηρίζουν το αγγλικό νομικό σύστημα και πέρα από αυτό.

Θα έχετε την ευκαιρία να μελετήσετε ένα ευρύ φάσμα επιλογών που καλύπτουν ευρείες και ποικίλες νομικές περιοχές που συνδέονται στενά με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του προσωπικού. Αυτές οι επιλογές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους για να σχηματίσουν ένα από τα έξι συνεκτικά ρεύματα: το εμπορικό δίκαιο, το ποινικό δίκαιο και τη δικαιοσύνη, το νόμο περί ψυχαγωγίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δίκαιο και τη θεωρία και το δίκαιο ευημερίας.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια διεθνή διάσταση στις σπουδές σας μέσω ενός επιπλέον έτους σπουδών στο εξωτερικό σε ένα από τα ιδρύματα-εταίρους της Σχολής στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Ορισμένες από τις σπουδές στο εξωτερικό πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι μέθοδοι διδασκαλίας περιλαμβάνουν διαλέξεις, συζήτηση σεμιναρίων, παρουσιάσεις σε τάξεις, προσκεκλημένους ομιλητές και πρακτικές ασκήσεις ομάδας.

Οι μέθοδοι αξιολόγησης περιλαμβάνουν εξετάσεις ανοικτού και κλειστού βιβλίου, εξετάσεις στην τάξη, προφορικές παρουσιάσεις και γραπτά μαθήματα.

Δομή μαθημάτων

Οι παρακάτω ενότητες είναι ενδεικτικές του τι θα μελετήσετε σε αυτό το μάθημα.

Για να σας βοηθήσουμε να λάβετε τεκμηριωμένη απόφαση, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο πώς έχουν υπολογιστεί τα σήματα και ο χρόνος μελέτης έχει διανεμηθεί σε αυτό το μάθημα στο παρελθόν.

Έτος 1

Βασικές ενότητες

 • Το δίκαιο των συμβάσεων
 • Ποινικό δίκαιο
 • Νόμος: Πολιτική και πρακτική
 • Δημόσιος νόμος
 • Το δίκαιο των αδικοπραξιών

Μονάδες επιλογών

 • Ποινική δικαιοσύνη: Εγκλήματα και τιμωρίες
 • Εισαγωγή στο επιχειρηματικό δίκαιο
 • Εισαγωγή στη Νομική Πρακτική
 • Εισαγωγή στα δικαιώματα και το νόμο
 • Ισλαμικό νόμο στο πλαίσιο
 • Νόμος και Κοινωνικά Μέσα
 • Υποκίνηση και υποστήριξη
 • Πολιτισμός και ιδιοκτησία ανθρώπων
 • Η απεικόνιση της δικαιοσύνης: Οθόνες του Δικαίου και των Δικηγόρων

Επίπεδο πιστοδότησης 4

Έτος 2

Τα θέματα σπουδών περιλαμβάνουν:

Βασικές ενότητες

 • Ίδια κεφάλαια και εμπιστοσύνη
 • Δίκαιο της ΕΕ
 • Δασικός νόμος
 • Νόμος του 21ου αιώνα

Μονάδες επιλογών

 • Προσβολή και εναλλακτική επίλυση διαφορών
 • Νόμος και πολιτική για την προστασία των παιδιών
 • Νόμος περί στέγασης
 • Εισαγωγή στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Νόμος και Πολιτισμός
 • Του δικαίου και της κοινωνικής δικαιοσύνης
 • Του δικαίου και του αθλητισμού στη σύγχρονη κοινωνία
 • Ιατρικό Δίκαιο και Δεοντολογία
 • Επανεξετάζοντας την ποινική δικαιοσύνη
 • Τοποθέτηση εργασίας σε μια νομική ρύθμιση

Επίπεδο Πιστώσεων 5

Μελέτη στο Εξωτερικό Έτος

Οι σπουδαστές μπορούν να περάσουν ένα επιπλέον έτος σπουδών στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενα ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Μελετούν για 120 πρόσθετες πιστώσεις μέσω των δύο ενοτήτων νομικής μελέτης στο εξωτερικό.

Έτος 3

Τα θέματα σπουδών περιλαμβάνουν (όλες τις ενότητες επιλογών):

 • Προηγμένο Ποινικό Δίκαιο
 • Εμπορικό δίκαιο
 • Εταιρικό δίκαιο
 • Περί ανταγωνισμού
 • Ποινική διαδικασία και αποδεικτικά στοιχεία
 • Νόμος περί Αναπηρίας
 • Διατριβή στο Δίκαιο
 • Νόμος περί απασχόλησης
 • Νόμος περί ψυχαγωγίας
 • Περιβαλλοντικός νόμος
 • Οικογενειακό δίκαιο και οικογενειακή δικαιοσύνη
 • Ανθρώπινα δικαιώματα: ουσιαστική νομική προστασία
 • Το διεθνές δίκαιο και η παγκόσμια δικαιοσύνη
 • Νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Νόμος Διεθνούς Εμπορίου
 • Νόμος των μέσων ενημέρωσης
 • Νέα Νομική Σκέψη, Θεωρία, Φιλοσοφία και Δικαιοσύνη
 • Θρησκεία, δίκαιο και κοινωνία

Επίπεδο Πιστώσεων 6

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ

Αυτό το μάθημα είναι πτυχίο νομικής και οι απόφοιτοι που επιθυμούν να γίνουν δικηγόροι ή δικηγόροι τυγχάνουν απαλλαγής από τους επαγγελματικούς φορείς.

Προυποθέσεις εισόδου

Ηνωμένο Βασίλειο

Τυπική προσφορά

Ένα από τα ακόλουθα (ή ισοδύναμα προσόντα):

 • A Επίπεδα - BBB
 • Διεθνές Απολυτήριο - 28 βαθμοί
 • Pearson BTEC Επίπεδο 3 Διευρυμένο Εθνικό Δίπλωμα - DDM
 • Πρόσβαση σε Δίπλωμα Ειδίκευσης - Περάστε με 45 μονάδες στο Επίπεδο 3 με τουλάχιστον 36 Πιστωτικές Μονάδες 3 Επίπεδο στην Αξία ή Διακρίσεις

Εκτός από ένα από τα παραπάνω, θα πρέπει να έχετε:

 • GCSE ελάχιστο βαθμό 4 (βαθμός C στο σύστημα βαθμολόγησης πριν από το 2017) στα Μαθηματικά και τα Αγγλικά.

Οι αλλοδαποί φοιτητές των οποίων η πρώτη γλώσσα δεν είναι Αγγλικά θα χρειαστούν βαθμολογία IELTS 6,0, με βαθμολογία 6,0 σε κάθε στοιχείο.

Της ΕΕ και της Διεθνούς

Τυπική προσφορά

 • Διεθνές Απολυτήριο - 28 βαθμοί

Εάν η πρώτη σας γλώσσα δεν είναι αγγλική, θα πρέπει να έχετε βαθμολογία IELTS τουλάχιστον 6,0, με βαθμολογία 6,0 σε κάθε στοιχείο.

Χαιρετίζουμε τις αιτήσεις από φοιτητές σε όλο τον κόσμο που έχουν άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα προσόντα.

Καριέρα

Καριέρα επιτυχία

Το 89% των αποφοίτων μας συνεχίζει να εργάζεται ή να μελετάει περαιτέρω μέσα σε έξι μήνες, σύμφωνα με την Unistats. Οι επιτυχημένοι αποφοίτοι είχαν πολύ επιτυχημένες σταδιοδρομίες ως δικηγόροι και δικηγόροι, δικηγόροι, γραμματείς και αξιωματούχοι του δικαστηρίου, νομικά στελέχη και δικηγόροι. Έχουν συνεργαστεί για ορισμένους από τους κορυφαίους παρόχους νομικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως οι Allen & Overy, Baker & Mackenzie, Berwin Leighton Paisner, Addleshaw Goddard, Hodge Jones & Allen, Weightmans και σχοινιά & γκρι. Οι απόφοιτοί μας ασχολούνται επίσης με τη σταδιοδρομία στη λογιστική, τη δημόσια διοίκηση, την εκπαίδευση και την κυβέρνηση.

Διαδρομή καριέρας

Έχουμε μια ισχυρή εστίαση στην απασχόληση και περνάμε πολύ χρόνο που σας υποστηρίζει να αναπτύξετε την καριέρα σας. Από την αρχή επικεντρωνόμαστε στις επαγγελματικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες, την απασχολησιμότητα και τον προγραμματισμό προσωπικής ανάπτυξης.

Προσφέρουμε επίσης καινοτόμες ενότητες για να σας προετοιμάσουμε για τις πραγματικότητες της εργασίας στο σύγχρονο δίκαιο και την αλλαγή επαγγέλματος, η οποία θα σας επιτρέψει να προχωρήσετε μετά την αποφοίτησή σας. Στόχος μας είναι επίσης να σας προσφέρουμε πολλές ευκαιρίες για να ενισχύσετε την καριέρα σας και να αναπτύξετε τις επαγγελματικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητές σας.

Ένα πτυχίο δικαίου θεωρείται πολύτιμο πλεονέκτημα από διάφορους εργοδότες, νόμιμους και μη νόμιμους. Αυτό το μάθημα θα σας προετοιμάσει για μια σειρά νομικών σταδιοδρομιών συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής ως δικηγόρος ή δικηγόρος, δικηγόρος, γραμματέας και υπάλληλος του δικαστηρίου, και νομικό στέλεχος.

Οι απόφοιτοί μας ασχολούνται επίσης με τη σταδιοδρομία στη λογιστική, τη δημόσια διοίκηση, την εκπαίδευση και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Mentoring

Οι φοιτητές του Westminster Law School μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μια θέση σε ένα από τα ακόλουθα:

 • Πρόγραμμα καθοδήγησης για την ανάπτυξη καριέρας - αυτό δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να καθοδηγούνται από δικηγόρους και δικηγόρους.
 • Προγράμματα προπτυχιακών εθνοτικών μειονοτήτων - για μαθητές από μαύρο, ασιατικό ή μειονοτικό εθνοτικό υπόβαθρο. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μέρος της εθνικής κοινοπραξίας καθοδήγησης και έχει ως στόχο την προώθηση της ισότητας και της ποικιλομορφίας στην πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών.

Με τη συμμετοχή σας στα προγράμματα μας, θα έχετε μια φανταστική ευκαιρία να αναπτύξετε δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας και να έρθετε σε επαφή με επαγγελματίες του νομικού τομέα.

Μερικοί από τους εργοδότες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα που έχουν διδάξει φοιτητές του Law τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν:

 • Το BBC
 • Hodge Jones και Allen
 • Kennedys Law
 • Barclays Bank
 • Dentons
 • Enyo Law
 • Hughmans
 • Mischon de Reya
 • Cobalt Music
 • Berwin Leighton Paisner
 • Νομική Υπηρεσία της Κυβέρνησης
 • HM Έσοδα και Τελωνεία
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 • Εισαγγελική Υπηρεσία
 • Wolseley UK (νομικός σύμβουλος)

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

The University of Westminster is a dynamic international education institution with a distinguished 175-year history. With three campuses in central London (Cavendish, Marylebone and Regent) and one i ... περαιτέρω

The University of Westminster is a dynamic international education institution with a distinguished 175-year history. With three campuses in central London (Cavendish, Marylebone and Regent) and one in Harrow, it is home to over 20,000 students from over 150 nations. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη