Το Oba Erediauwa College of Law αποδείχθηκε πρώτη συγκομιδή της αποφοίτων του 2004. Η ενδέκατη παρτίδα που αποφοιτούν σήμερα είναι ήδη στη Νομική Σχολή.

Το πρόγραμμα Νόμος είναι προσαρμοσμένη μετά τις κατευθυντήριες γραμμές της Εθνικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου, που τονίζουν την ανάγκη για νόμο αποφοίτους να είναι γνώστες και σε άλλους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως η Ψυχολογία, Οικονομία, Φιλοσοφία, κλπ, έτσι ώστε να εκτιμήσουμε πλήρως αναλύσει και να κατανοήσουν το σημαντικό ρόλο ο νόμος αυτός παίζει στη νιγηριανή Κοινωνία ειδικότερα και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα γενικότερα.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

 1. Ο υποψήφιος που επιθυμεί να μεταφέρει από άλλο πανεπιστήμιο πρέπει να διαθέτουν την ελάχιστη απαίτηση εισόδου για εισδοχή στο College of Law. Έντυπα αιτήσεων μπορούν να ληφθούν από το Γραφείο είσοδος του Πανεπιστημίου. Αίτηση για μετάταξη στο Σώμα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με δική της αξία.
 2. Οι αιτήσεις για την πορεία που οδηγεί σε πρώτο πτυχίο (δηλαδή σε σχέση με "α" ανωτέρω) πρέπει να είναι σχετικά με τα απαγορευμένα μορφές που λαμβάνονται από τον γραμματέα, κοινή Εισαγωγής και Matriculation Διοικητικού Συμβουλίου, Αμπούτζα.
 3. Εκτός από την Α και C παραπάνω, κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν οι ίδιοι για μια γραπτή δοκιμασία, που ακολουθείται από μια προφορική συνέντευξη.
 4. Μετά την εισαγωγή, οι φοιτητές καταβάλλουν στο Πανεπιστήμιο όλα τα τέλη που προβλέπονται από το πανεπιστήμιο, και να τηρούν όλες αυτές τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την εγγραφή και εγγραφής.

Εγγραφής και Εγγραφή

 • Εγγραφής: Όλοι οι νέοι μαθητές είναι επίσημα δεκτός στο Πανεπιστήμιο στη εγγραφής. Σε αυτή την τελετή, οι νέοι μαθητές θα πρέπει να λάβει τον όρκο Matriculation και να υπογράψει το μητρώο matriculated φοιτητές του Πανεπιστημίου. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου έως ότου αυτός / αυτή είχε συμπληρώσει δεόντως όλες τις διατυπώσεις εγγραφής.
<li>  &Epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&#942; C / WINDOWS<ul><li>   &#908;&lambda;&omicron;&iota; &omicron;&iota; &phi;&omicron;&iota;&tau;&eta;&tau;&#941;&sigmaf; &theta;&alpha; &epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&omicron;&#973;&nu; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&alpha; &pi;&rho;&omicron;&gamma;&rho;&#940;&mu;&mu;&alpha;&tau;&alpha; &sigma;&pi;&omicron;&upsilon;&delta;&#974;&nu; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &sigma;&tau;&omicron; &pi;&alpha;&nu;&epsilon;&pi;&iota;&sigma;&tau;&#942;&mu;&iota;&omicron; &sigma;&tau;&eta;&nu; &alpha;&rho;&chi;&#942; &kappa;&#940;&theta;&epsilon; &alpha;&kappa;&alpha;&delta;&eta;&mu;&alpha;&#970;&kappa;&omicron;&#973; &#941;&tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf;, &sigma;&#973;&mu;&phi;&omega;&nu;&alpha; &mu;&epsilon; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&nu;&#972;&nu;&epsilon;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &theta;&epsilon;&sigma;&pi;&#943;&zeta;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota; &alpha;&pi;&#972; &kappa;&alpha;&iota;&rho;&#972; &sigma;&epsilon; &kappa;&alpha;&iota;&rho;&#972; &alpha;&pi;&#972; &tau;&omicron; &Pi;&alpha;&nu;&epsilon;&pi;&iota;&sigma;&tau;&#942;&mu;&iota;&omicron;.</li>
<li>   &#904;&nu;&alpha;&sigmaf; &phi;&omicron;&iota;&tau;&eta;&tau;&#942;&sigmaf; &pi;&rho;&#941;&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &theta;&epsilon;&omega;&rho;&epsilon;&#943;&tau;&alpha;&iota; &#972;&tau;&iota; &delta;&epsilon;&nu; &#941;&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&epsilon;&#943; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron; &pi;&rho;&#972;&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; / &tau;&eta;&sigmaf; &sigma;&pi;&omicron;&upsilon;&delta;&#974;&nu;, &epsilon;&phi;&#972;&sigma;&omicron;&nu; &tau;&rho;&epsilon;&iota;&sigmaf; &epsilon;&beta;&delta;&omicron;&mu;&#940;&delta;&epsilon;&sigmaf; &mu;&epsilon;&tau;&#940; &tau;&eta;&nu; &#941;&nu;&alpha;&rho;&xi;&eta; &tau;&eta;&sigmaf; &sigma;&upsilon;&nu;&#972;&delta;&omicron;&upsilon; &alpha;&upsilon;&tau;&#972;&sigmaf; / &alpha;&upsilon;&tau;&#942; &delta;&epsilon;&nu; &epsilon;&#943;&chi;&epsilon; &omicron;&lambda;&omicron;&kappa;&lambda;&eta;&rho;&#974;&sigma;&epsilon;&iota; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&#942; &tau;&omicron;&upsilon; / &tau;&eta;&sigmaf;. &Mu;&#972;&nu;&omicron; &sigma;&epsilon; &pi;&iota;&omicron; &alpha;&sigma;&upsilon;&nu;&#942;&theta;&iota;&sigma;&tau;&epsilon;&sigmaf; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&sigma;&tau;&#940;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&iota;&delta;&iota;&kappa;&#942; &#940;&delta;&epsilon;&iota;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &Epsilon;&phi;&#972;&rho;&omicron;&upsilon; &#942; &tau;&omicron;&upsilon; &epsilon;&kappa;&pi;&rho;&omicron;&sigma;&#974;&pi;&omicron;&upsilon; &tau;&omicron;&upsilon;, &theta;&alpha; &pi;&rho;&#941;&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &epsilon;&pi;&iota;&tau;&rho;&#941;&pi;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &kappa;&#940;&theta;&epsilon; &phi;&omicron;&iota;&tau;&eta;&tau;&#942;&sigmaf; &nu;&alpha; &epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&epsilon;&#943; &mu;&epsilon;&tau;&#940; &tau;&eta;&nu; &kappa;&alpha;&theta;&omicron;&rho;&iota;&sigma;&mu;&#941;&nu;&eta; &eta;&mu;&epsilon;&rho;&omicron;&mu;&eta;&nu;&#943;&alpha;. &Sigma;&epsilon; &kappa;&alpha;&mu;&#943;&alpha; &pi;&epsilon;&rho;&#943;&pi;&tau;&omega;&sigma;&eta; &delta;&epsilon;&nu; &theta;&alpha; &pi;&rho;&#941;&pi;&epsilon;&iota; &kappa;&#940;&theta;&epsilon; &phi;&omicron;&iota;&tau;&eta;&tau;&#942;&sigmaf;, &epsilon;&kappa;&tau;&#972;&sigmaf; &alpha;&pi;&#972; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&iota;&alpha;&kappa;&#941;&sigmaf; &#942; &mu;&epsilon;&tau;&alpha;&pi;&tau;&upsilon;&chi;&iota;&alpha;&kappa;&#972; &phi;&omicron;&iota;&tau;&eta;&tau;&#942; &epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&epsilon;&#943;&tau;&epsilon; &pi;&#941;&nu;&tau;&epsilon; &epsilon;&beta;&delta;&omicron;&mu;&#940;&delta;&epsilon;&sigmaf; &mu;&epsilon;&tau;&#940; &tau;&eta;&nu; &#941;&nu;&alpha;&rho;&xi;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &alpha;&kappa;&alpha;&delta;&eta;&mu;&alpha;&#970;&kappa;&omicron;&#973; &#941;&tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf;. &#904;&nu;&alpha; &tau;&#941;&lambda;&omicron;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &theta;&alpha; &chi;&rho;&epsilon;&omega;&theta;&epsilon;&#943; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&alpha; &tau;&#941;&lambda;&eta; &epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&#942;&sigmaf;. &Eta; &delta;&iota;&alpha;&delta;&iota;&kappa;&alpha;&sigma;&#943;&alpha; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&chi;&#974;&rho;&iota;&sigma;&eta;&sigmaf; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&lambda;&alpha;&mu;&beta;&#940;&nu;&epsilon;&iota; &tau;&alpha; &alpha;&kappa;&#972;&lambda;&omicron;&upsilon;&theta;&alpha;:<ul><li>    &Eta; &pi;&lambda;&eta;&rho;&omega;&mu;&#942; &tau;&omega;&nu; &tau;&epsilon;&lambda;&#974;&nu;, &tau;&epsilon;&lambda;&#974;&nu; &kappa;&alpha;&iota; &lambda;&omicron;&iota;&pi;&#974;&nu; &epsilon;&pi;&iota;&beta;&alpha;&rho;&#973;&nu;&sigma;&epsilon;&omega;&nu;.</li>
<li>   &Eta; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&epsilon;&kappa;&tau;&iota;&kappa;&#942; &epsilon;&#943;&sigma;&omicron;&delta;&omicron; &#972;&lambda;&omega;&nu; &tau;&omega;&nu; &pi;&lambda;&eta;&rho;&omicron;&phi;&omicron;&rho;&iota;&#974;&nu; &pi;&omicron;&upsilon; &alpha;&pi;&alpha;&iota;&tau;&omicron;&#973;&nu;&tau;&alpha;&iota; &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &sigma;&upsilon;&mu;&pi;&lambda;&eta;&rho;&omega;&theta;&epsilon;&#943; &tau;&omicron; &#904;&nu;&tau;&upsilon;&pi;&omicron; &Epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&#942;&sigmaf;</li>
<li>    &Eta; &alpha;&pi;&#972;&kappa;&tau;&eta;&sigma;&eta; &epsilon;&pi; '&alpha;&upsilon;&tau;&omicron;&#973;, &eta; &upsilon;&pi;&omicron;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&#942; &#972;&lambda;&omega;&nu; &tau;&omega;&nu; &alpha;&rho;&mu;&omicron;&delta;&#943;&omega;&nu; &alpha;&rho;&chi;&#974;&nu; &tau;&omicron;&upsilon; &Pi;&alpha;&nu;&epsilon;&pi;&iota;&sigma;&tau;&eta;&mu;&#943;&omicron;&upsilon;.</li>
<li>    &Epsilon;&pi;&iota;&sigma;&tau;&rho;&#941;&phi;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &tau;&alpha; &sigma;&upsilon;&mu;&pi;&lambda;&eta;&rho;&omega;&mu;&#941;&nu;&alpha; &delta;&epsilon;&lambda;&tau;&#943;&alpha; &Epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&#942; &sigma;&epsilon; &alpha;&nu;&tau;&#943;&sigma;&tau;&omicron;&iota;&chi;&alpha; &sigma;&tau;&epsilon;&lambda;&#941;&chi;&eta; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; College &#972;&chi;&iota; &alpha;&rho;&gamma;&#972;&tau;&epsilon;&rho;&alpha; &alpha;&pi;&#972; &tau;&eta;&nu; &eta;&mu;&epsilon;&rho;&omicron;&mu;&eta;&nu;&#943;&alpha; &lambda;&#942;&xi;&eta;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&theta;&epsilon;&sigma;&mu;&#943;&alpha;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &omicron;&rho;&#943;&zeta;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&chi;&#974;&rho;&iota;&sigma;&eta;.</li>

 • Αλλαγές Μαθημάτων / Προγράμματα Σπουδών: Κατά την εγγραφή, οι μαθητές πρέπει πρώτα να επιδιώξει τη συμβουλή του προϊσταμένου τους, των Τμημάτων σχετικά με την επιλογή των μαθημάτων / προγραμμάτων σπουδών, προκειμένου να αποφευχθούν οι συχνές και άσκοπες αλλαγές μετά την εγγραφή. Οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν πραγματική λόγο να αλλάξει τα μαθήματα μετά την αρχική καταχώριση κατά την έναρξη της συνόδου, πρέπει να το κάνει με τον προβλεπόμενο τρόπο το αργότερο δύο εβδομάδες μετά την τελευταία ημέρα της εγγραφής. Για τα νωπά φοιτητές, καμία αλλαγή των μαθημάτων / προγραμμάτων σπουδών μπορεί να επιτραπεί για να προσθέσετε ή να διαγράψετε πορεία μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες του δεύτερου εξαμήνου. "Προσθήκη και Διαγραφή έντυπο μπορούν να ληφθούν από το Ακαδημαϊκό Γραφείο μετά την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους.
 • Σχέδιο της μελέτης

  1. Πρέπει να παρέχεται πενταετές πρόγραμμα μαθημάτων που οδηγεί στο πτυχίο του Bachelor of Νόμου, πρέπει να συμβολίζεται με το Πτυχίο επιστολή, η οποία μπορεί να ανατεθεί με Honours ή πτυχίο μπάλα αποθηκεύσετε για άμεση φοιτητές εισόδου οι οποίοι υποβάλλονται προγράμματος, τέσσερα χρόνια των μαθημάτων.
  2. Οδηγίες στο Διοικητικό Συμβούλιο College είναι από τα μαθήματα και οι μαθητές θα πρέπει να λάβει μια τέτοια εγκεκριμένο συνδυασμό των μαθημάτων όπως η Σύγκλητος μπορεί, σχετικά με τις συστάσεις του Διοικητικού College από καιρό σε καιρό καθορίσει.
  3. Φροντιστηριακά μαθήματα θα διεξάγονται σε όλα τα μαθήματα, η συμμετοχή των οποίων ορίζεται ως μία διάλεξη επαφή την εβδομάδα. Αυτό πρέπει να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ομάδες συζήτησης, σύμφωνα με ό, τι λειτουργεί στη Νομική Σχολή συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των e-mails να διαβιβάσει το διδακτικό υλικό για τους μαθητές.
  4. Μαθήματα θα πρέπει να αξιολογούνται από την άποψη των μαθημάτων. Ένα μάθημα ορίζεται ως μία διάλεξη εβδομάδα.
  5. Ένας φοιτητής επιτρέπεται να γράψετε την εξέταση του / της, εφόσον αυτός / αυτή έχει τουλάχιστον 75% (εβδομήντα τοις εκατό ντι) την παρακολούθηση των μαθημάτων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
  6. Δεν πρέπει να υπάρχουν πέντε επίπεδα των μαθημάτων είναι μετρημένες.
  • 111 - 199
  <li>211-299</li>
  <li>311 - 399</li>
  <li>411-499</li>
  <li>511-599</li>
  

  αριθμοί Φυσικά θα πρέπει να προτάσσεται από τρεις προγράμματος χαρακτήρα υπόκειται κώδικα / τμήμα. Προσδιορισμός της τάξης του πτυχίου θα πρέπει να βασίζεται στις επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα.

  Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

  Κοιτάξτε2 περισσότερα μαθήματα αποIgbinedion University, Okada »

  Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
  Ημερομηνία έναρξης
  Μάρτ. 2020
  Duration
  5 Χρόνια
  Πλήρης παρακολούθηση
  Με τοποθεσίες
  Με ημερομηνία
  Ημερομηνία έναρξης
  Μάρτ. 2020
  Ημερομηνία λήξης
  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

  Μάρτ. 2020

  Location
  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
  Ημερομηνία λήξης
  Άλλη