Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Ο διεθνής νόμος περί εμπορίου και επενδύσεων παρακολουθεί το πρόγραμμα του μεταπτυχιακού διπλώματος στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο ασχολείται με δύο πτυχές του διεθνούς οικονομικού δικαίου.

Το διεθνές εμπόριο και οι επενδύσεις αποτελούν κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας και η αυξανόμενη παγκοσμιοποίησή της. Αυτή η διαδρομή επικεντρώνεται στο διεθνές δίκαιο που διέπει αυτές τις οικονομικές σχέσεις για τα κράτη και τις περιφέρειες.

Πρόγραμμα σπουδών

Σημαντικό μέρος του προγράμματος αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) με έδρα τη Γενεύη. Ο ΠΟΕ παρέχει το νομικό πλαίσιο για τα πολυμερή εμπορικά συστήματα για αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του προηγμένου συστήματος επίλυσης διαφορών.

Ένα κρίσιμο και δυναμικό πεδίο του διεθνούς δικαίου

Ένα σημαντικό σώμα νομολογίας του ΠΟΕ εξισορροπεί τα συμφέροντα των συναλλαγών και άλλους κοινωνικούς στόχους, όπως η προστασία της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος. Η διεθνής ρύθμιση των συναλλαγών προχωρά πέρα ​​από τα παραδοσιακά ζητήματα πρόσβασης στην αγορά στον τομέα της εσωτερικής ρύθμισης, να λάβει υπόψη τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα διεθνή πρότυπα για τα προϊόντα και τα τρόφιμα. Όλα αυτά και πολύ περισσότερο τον καθιστούν κρίσιμο και δυναμικό τομέα του διεθνούς δικαίου.

Το διεθνές επενδυτικό δίκαιο είναι το δεύτερο μεγάλο μέρος αυτού του προγράμματος. Στον τομέα αυτό, ένα μεγάλο δίκτυο διμερών επενδυτικών συνθηκών (ΜΤΔ) έθεσε τα νομικά πλαίσια για τη μεταχείριση των ξένων επενδυτών και τη διευθέτηση των διαφορών τους με διεθνή διαιτησία. Ο αυξανόμενος αριθμός διαιτητικών βραβείων επενδυτών-κρατών αποδεικνύει τη σημασία και την κεντρικότητα του επενδυτικού δικαίου. Έρχεται επίσης με πολλές νέες προκλήσεις.

Πιστοποιητικό πτυχίου

Το Διεθνές Εμπόριο και ο Επενδυτικός Νόμος είναι ένα κομμάτι του διαπιστευμένου προγράμματος σπουδών Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, θα έχετε ένα νομικά πιστοποιημένο μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τον τίτλο Master of Laws (LLM).

Πρόγραμμα περιγράμματος

Το κομμάτι αυτό αποτελείται από 48 μονάδες ECTS για βασικά μαθήματα και 12 μονάδες για τη διδακτορική του διατριβή. Οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν 60 μονάδες ECTS καθ 'όλη τη διάρκεια του πτυχίου.

Το πρώτο εξάμηνο ασχολείται με τις βασικές νομικές αρχές που διέπουν τόσο το διεθνές εμπορικό όσο και το επενδυτικό δίκαιο. Το δεύτερο εξάμηνο στρέφεται στις πτυχές επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ και στη διεθνή επενδυτική διαιτησία. Άλλα μαθήματα του δεύτερου εξαμήνου επεκτείνουν τη μελέτη στις εγχώριες ρυθμίσεις, τα θέματα ανάπτυξης και τις περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες.

Προοπτικές καριέρας

Η διεξαγωγή του Διεθνούς Δικαίου για το Εμπόριο και το Επενδυτικό Δίκαιο είναι αφιερωμένη στην παροχή στους πτυχιούχους μιας στέρεας βάσης που θα τους επιτρέψει να ακολουθήσουν μια καριέρα ως νομικοί σύμβουλοι ή μεταπτυχιακές σπουδές στο διεθνές οικονομικό δίκαιο.

Για οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις επικοινωνήστε με το Γραφείο Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
University of Amsterdam

Κοιτάξτε11 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Amsterdam »

Τελευταία ενημέρωση November 25, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Φεβρ. 2020
Duration
12 Μήνες
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
2,060 EUR
Τα δίδακτρα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι: φοιτητές ΕΕ / ΕΟΧ € 2.060 ανά έτος, φοιτητές εκτός ΕΕ / ΕΟΧ 14.740 ευρώ ετησίως. Μπορεί να ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.
Deadline
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Non-EEA students: please submit your online application before 1 April. EEA students: please submit your online application before 1 May.
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Non-EEA students: submit your application before 1 October. EEA students: submit your application before 1 November
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Non-EEA students: please submit your online application before 1 April. EEA students: please submit your online application before 1 May.
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Non-EEA students: submit your application before 1 October. EEA students: submit your application before 1 November

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Non-EEA students: please submit your online application before 1 April. EEA students: please submit your online application before 1 May.
Ημερομηνία λήξης

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Non-EEA students: submit your application before 1 October. EEA students: submit your application before 1 November
Ημερομηνία λήξης
Άλλη