Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Το ευρωπαϊκό ιδιωτικό δίκαιο είναι ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακού στα πλαίσια του ευρωπαϊκού αστικού και εμπορικού δικαίου. Συνδυάζει ένα σύνολο βασικών μαθημάτων με θέματα που βρίσκονται στην καρδιά του εξευρωπαϊσμού και της διεθνοποίησης με ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων επιλογής σε θέματα υψηλής οικονομικής και κοινωνικής συνάφειας.

Ιδιωτικό δίκαιο πέρα ​​από τα σύνορα

Σήμερα, πολλά σημαντικά ερωτήματα ιδιωτικού δικαίου δεν σταματούν πλέον στα εθνικά και πειθαρχικά σύνορα. Οι δικηγόροι, που εργάζονται σε νομική πρακτική, εθνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, διεθνείς εταιρείες, ΜΚΟ και πανεπιστήμια, αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο κανόνες και διδαχές ευρωπαϊκής και διεθνούς καταγωγής.

Είναι αυτό το πρόγραμμα για μένα;

Το πρόγραμμα αυτό εξοπλίζει μοναδικά τους μαθητές με τις γνώσεις, τις γνώσεις και τις κρίσιμες δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση θεμάτων ιδιωτικού δικαίου σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Παρέχει πλήρη κατανόηση των ευρωπαϊκών και διεθνών πτυχών του ιδιωτικού δικαίου και των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που οδηγούν στην εξευρωπαϊσμό και στην παγκοσμιοποίηση.

Προοπτικές καριέρας

Το πρόγραμμα αυτό το Master απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε ένα από τα διάφορα νομικά επαγγέλματα, είτε εντός είτε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευκαιρίες απασχόλησης θα είναι ανοιχτές σε πτυχιούχους διεθνώς προσανατολισμένες δικηγορικές εταιρείες, τμήματα εσωτερικού δικαίου σε πολυεθνικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικούς δημόσιους οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για τη νομοθεσία ιδιωτικού δικαίου, όργανα αναθέτουσας αρχής και ακαδημαϊκή έρευνα.

Υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά εργασίας για εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού δικαίου λόγω της μοναδικής εξοικείωσής τους τόσο με το ιδιωτικό δίκαιο της ΕΚ όσο και με τα κορυφαία εθνικά συστήματα ιδιωτικού δικαίου.

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο συνδυάζει ένα συνεκτικό σύνολο βασικών μαθημάτων σε θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του εξευρωπαϊσμού και της διεθνοποίησης, με ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων επιλογής σε θέματα υψηλής οικονομικής και κοινωνικής συνάφειας.

Ο κεντρικός στόχος του Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Δικαίου είναι να εκπαιδεύσει μια νέα γενιά διεθνώς προσανατολισμένων ιδιωτικών δικηγόρων με μια ευρεία, βαθιά και κριτική αντίληψη για τον εξελισσόμενο εξευρωπαϊσμό και την παγκοσμιοποίηση του ιδιωτικού δικαίου και τη δυναμική του.

Διεθνής και ευρωπαϊκή προοπτική

Τα ζωτικά ερωτήματα ιδιωτικού δικαίου αντιμετωπίζονται με συνέπεια από διεθνείς και ευρωπαϊκές προοπτικές. Οι σπουδαστές καλούνται να ασκήσουν κριτική με τους κανόνες και τα δόγματα του ιδιωτικού δικαίου και τις δυνάμεις που οδηγούν στην εξευρωπαϊσμό και στην παγκοσμιοποίηση. Τα προσφερόμενα μαθήματα διδάσκονται από διεθνούς φήμης ειδικούς που διεξάγουν καινοτόμες έρευνες στα σύνορα του ιδιωτικού δικαίου και την κριτική τους.

Για οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις επικοινωνήστε με το Γραφείο Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
University of Amsterdam

Κοιτάξτε11 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Amsterdam »

Τελευταία ενημέρωση November 25, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Φεβρ. 2020
Duration
12 Μήνες
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
2,060 EUR
Τα δίδακτρα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι: φοιτητές ΕΕ / ΕΟΧ € 2.060 ανά έτος, φοιτητές εκτός ΕΕ / ΕΟΧ 14.740 ευρώ ετησίως. Μπορεί να ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.
Deadline
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Non-EEA students: please submit your online application before 1 April and send the required documents before 1 May. EEA students: please submit your online application before 1 May and send the documents before 1 June.
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
We highly recommend that international students enrol in September. EU Students: If you wish to enrol in February, you can submit your application between the 1st of May and the 31st of December.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Non-EEA students: please submit your online application before 1 April and send the required documents before 1 May. EEA students: please submit your online application before 1 May and send the documents before 1 June.
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
We highly recommend that international students enrol in September. EU Students: If you wish to enrol in February, you can submit your application between the 1st of May and the 31st of December.

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Non-EEA students: please submit your online application before 1 April and send the required documents before 1 May. EEA students: please submit your online application before 1 May and send the documents before 1 June.
Ημερομηνία λήξης

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
We highly recommend that international students enrol in September. EU Students: If you wish to enrol in February, you can submit your application between the 1st of May and the 31st of December.
Ημερομηνία λήξης
Άλλη