Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Ινδιάνος & Αυτόχθονες Δίκαιο

Η LL.M στο ινδικό πρόγραμμα νόμος είναι ευέλικτη. Σε συνεννόηση με το διδακτικό προσωπικό, οι μαθητές μπορούν να προσαρμόσουν ένα τομέα μελέτης, όχι μόνο με την ινδική νομοθεσία γενικά, αλλά σε συγκεκριμένες υπο-ειδικότητες που επιθυμούν να αναπτύξουν. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο είτε ως ακαδημαϊκό κομμάτι (με έμφαση την εργασία φυσικά) ή ένα ερευνητικό κομμάτι. Και τα δύο κομμάτια απαιτούν την επιτυχή ολοκλήρωση τουλάχιστον 24 διδακτικές ώρες από την ινδική προγράμματος νομικών σπουδών.

Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να κάνουν μια προκαταρκτική επιλογή των οποίων παρακολουθείτε προτίθενται να ακολουθήσουν κατά την είσοδό τους στο πρόγραμμα. Αυτή η προκαταρκτική επιλογή, ωστόσο, δεν είναι δεσμευτική για το μαθητή. Η σχολή έχει δεσμευτεί να εργάζονται ατομικά με κάθε μαθητή να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ακαδημαϊκές ανάγκες.

Κομμάτια

Ακαδημαϊκό Track
Ένας φοιτητής, ο οποίος επιλέγει την πορεία του ακαδημαϊκού έτους μπορεί να ολοκληρώσει το LLM - AAIL με 24 ώρες μαθημάτων και μόνο, χωρίς διατριβή. Ακαδημαϊκό φοιτητές κομμάτι μπορεί να εγγραφούν πλήρους ή μερικής απασχόλησης, και πρέπει να ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις σε τρία χρόνια.

Έρευνα Track
Το κομμάτι της έρευνας είναι ένα πρόγραμμα 24 πιστωτικές ώρα με ένα ελάχιστο 3 διδακτικές ώρες του διατριβή. Φοιτητές στην πίστα έρευνας μπορούν να επιλέξουν να κάνουν οπουδήποτε 3-12 ώρες πίστωσης του διατριβή, με τις υπόλοιπες ώρες από την εργασία φυσικά. Φοιτητές Έρευνας κομμάτι μπορεί να εγγραφούν πλήρους ή μερικής απασχόλησης και πρέπει να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα μέσα σε 5 χρόνια.

Το πρόγραμμα ξεκινά στην πανεπιστημιούπολη μέσα Αυγούστου κάθε έτους, για το χειμερινό εξάμηνο, και στις αρχές Ιανουαρίου για το εαρινό εξάμηνο. Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται παρακολουθήσουν μια πολυήμερη "Θεμέλια της Νομικής Σπουδών" προσανατολισμό πριν αρχίσει μαθήματα.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε2 περισσότερα μαθήματα αποCollege of Law - The University of Tulsa »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
1 - 5 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη