Για 22 χρόνια το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης της ΔΟΕ, το Πανεπιστήμιο του Τορίνο, το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών (IUSE) σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια παγκόσμιας κλάσης προσφέρει μια συντομευμένη εκδοχή αυτού του προγράμματος με την επωνυμία «International Trade Law Post -Γραμμή μαθήματος ".

Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ζήτηση υψηλότερων επιπέδων εξειδίκευσης στους τομείς του δικαίου των συμβάσεων και του διεθνούς εμπορίου και αλληλεπικαλύπτοντας με την απόφαση να ιδρυθεί η Σχολή Ανάπτυξης του Τορίνο ως μοναδικός μηχανισμός για την παράδοση κοινών ακαδημαϊκών προγραμμάτων των Ηνωμένων Εθνών, αποφασίστηκε η επέκταση και αναβαθμίστε τα περιεχόμενα μάθησης του προγράμματος σε ένα ευρωπαϊκό μάθημα επιπέδου 1 από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. / /

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι ένα εντατικό μάθημα διάρκειας ενός ολόκληρου έτους, εκ των οποίων μόνο 18 εβδομάδες απαιτούν πλήρη παρακολούθηση στην τάξη. Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία μέρη. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και εκπλήρωση του Τμήματος Ι (εξ αποστάσεως μάθησης), Μέρος ΙΙ (πρόσωπο με πρόσωπο) και Μέρος ΙΙΙ (υποβολή της τελικής έκδοσης του ερευνητικού εγγράφου), οι συμμετέχοντες θα απονεμηθούν στο μεταπτυχιακό δίπλωμα 1ου επιπέδου από το Πανεπιστήμιο του Τορίνο . Η προσέγγιση κατάρτισης πρόσωπο με πρόσωπο είναι ευέλικτη, με ενεργές μεθόδους κατάρτισης βασισμένες σε διαλέξεις, σεμινάρια, ασκήσεις προσανατολισμένες στην απόδοση, μελέτες περιπτώσεων. Οι μέθοδοι μάθησης περιλαμβάνουν μια σειρά ad hoc περιπτωσιολογικών μελετών για την παροχή δεξιοτήτων για την επίλυση προβλημάτων σε θέματα που καλύπτονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. Τα παιχνίδια ρόλων και το αμφισβητούμενο δικαστήριο χρησιμοποιούνται για να προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή και να βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν χρήσιμες δεξιότητες για να λειτουργήσουν με επιτυχία στο μελλοντικό εργασιακό τους περιβάλλον.


Από την πλευρά του ΟΗΕ, η UNCITRAL ενέκρινε το νέο Master και αποδέχτηκε το καθεστώς πλήρους εταίρου από το 2010. Άλλοι διεθνείς οργανισμοί και αναγνωρισμένα πανεπιστήμια έχουν επίσης επεκτείνει το ρόλο τους σε αυτό το νέο Master και έχουν αναθέσει σε διακεκριμένα μέλη ΔΕΠ να συμμετάσχουν στην Επιστημονική Επιτροπή και να συμμετάσχουν στην παροχή προγραμμάτων όπως ο ΠΟΕ, η UNIDROIT, το Πανεπιστήμιο του Fribourg και το Universidad Autonoma de Madrid (Ισπανία).

Για να καλύψει εκτενώς τόσο τις νομικές έννοιες όσο και τις πλευρές των εφαρμοσμένων πρακτικών των διαφόρων τύπων συμβάσεων στο διεθνές εμπόριο, ο LL.M. Το πρόγραμμα συγκέντρωσε μια ομάδα υψηλού επιπέδου νομικών καθηγητών και έμπειρων επαγγελματιών του δικαίου προκειμένου να μεταδώσει στους συμμετέχοντες όχι μόνο τις νομικές γνώσεις για τη διαπραγμάτευση εμπορικών και συναφών συμβατικών θεμάτων αλλά και τις απαραίτητες ικανότητες για την ανάλυση πολύπλοκων καταστάσεων και διαφορών στις συμβάσεις και τις εμπορικές συμφωνίες.

Στόχοι

Οι μαθησιακοί στόχοι του LL.M. είναι:

 • την προώθηση νομικών γνώσεων στον τομέα του διεθνούς εμπορικού δικαίου και του διεθνικού δικαίου των συμβάσεων και των συναφών διατάξεων του διεθνούς και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου
 • την ενίσχυση των ικανοτήτων για συγκριτική νομική ανάλυση, δηλαδή από αστικό δίκαιο, κοινό δίκαιο και ισλαμικές νομικές προοπτικές
 • παρέχοντας τα θεμελιώδη εργαλεία και τις ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της περίπλοκης πραγματικότητας των διεθνών εμπορικών συναλλαγών από ευρωπαϊκή και διεθνή προοπτική και ιδιαίτερα όσον αφορά την εκπόνηση, ερμηνεία και διαχείριση των συμβάσεων των διεθνών εμπορικών συμβάσεων, τη διεθνή επίλυση διαφορών, τη διαιτησία και το δικαστήριο μομφής

  Γλώσσα, απαιτήσεις χώρου και εισόδου

  Το LL.M. Το πρόγραμμα παραδίδεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί προϋπόθεση και πρέπει να αποδεικνύεται στο έντυπο αίτησης με δικαιολογητικά έγγραφα.Η οικιακή φάση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στην πανεπιστημιούπολη της ITC / ILO στο Τορίνο της Ιταλίας. Η παρακολούθηση της τάξης είναι υποχρεωτική. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα πανεπιστημιακό πτυχίο πρώτου επιπέδου διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών, είτε στη νομική, είτε στην οικονομία, στις πολιτικές επιστήμες, στη διοίκηση επιχειρήσεων ή σε ισοδύναμο.

  Η ισχύς των μη ιταλικών πτυχίων πρέπει να αναγνωρίζεται βάσει της ιταλικής νομοθεσίας και των κανονισμών. Η LL.M. Το πρόγραμμα παραδίδεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί προϋπόθεση και πρέπει να αποδεικνύεται στο έντυπο αίτησης με δικαιολογητικά έγγραφα.

  Τέλη και εφαρμογή

  Τα δίδακτρα καθορίζονται σε € 8.000.

  Το τέλος περιλαμβάνει:

  • ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων
  • υλικό διδασκαλίας, εκπαιδευτικό υλικό και τεκμηρίωση
  • χρήση εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών υποστήριξης

  Η επιβάρυνση, η διαμονή, τα έξοδα ταξιδίου, οι μεταφορές και τα προσωπικά έξοδα για την περίοδο στο Τορίνο δεν περιλαμβάνονται στο κόστος συμμετοχής.

  Υποτροφίες

  Ένας περιορισμένος αριθμός μερικών υποτροφιών μπορεί να διατεθεί από τους χορηγούς προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των αξιολογητών υποψηφίων από αναπτυσσόμενες και μεταβατικές χώρες που δεν μπορούν να πληρώσουν τα πλήρη δίδακτρα.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά

Κοιτάξτε1 περισσότερα μαθήματα αποTurin School of Development (International Training Centre of the ILO) »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Ημερομηνία έναρξης
Duration
1 Έτος
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
8,000 EUR
διαθέσιμες μερικές υποτροφίες
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Άλλη

Turin School of Development