Master of Laws (LL.M) στην πνευματική ιδιοκτησία - WIPO

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Master of Laws (LL.M) στην Πνευματική Ιδιοκτησία

Το LL.M. στην πνευματική ιδιοκτησία έχει σχεδιαστεί ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην πρακτική των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) και στη διδασκαλία μέσω έκθεσης σε μια διεθνή και συγκριτική προσέγγιση. Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η διεξοδική εξέταση των κλασσικών θεμάτων της ΔΠ, καθώς και η εξειδικευμένη ανάλυση των τελευταίων εξελίξεων στους τομείς των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, του βιομηχανικού σχεδιασμού, των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, των εμπορικών σημάτων, των ονομάτων τομέα, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις ποικιλίες φυτών καθώς και το διαδίκτυο, το λογισμικό, τις βάσεις δεδομένων και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Πρόγραμμα


Το LL.M. στην Πνευματική Ιδιοκτησία διδάσκεται στα αγγλικά και διαρθρώνεται σε τρεις διαφορετικές φάσεις που εκτείνεται σε διάστημα 9 μηνών, από τον Ιούνιο του 2014 έως τον Φεβρουάριο του 2015.

  • Η πρώτη φάση από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο του 2014 αποτελείται από μαθήματα που προσφέρονται μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του Διαδικτύου. Αυτό το αρχικό σε απευθείας σύνδεση στάδιο παρέχει στους συμμετέχοντες ένα προκαταρκτικό και ομοιογενές υπόβαθρο.
  • Η δεύτερη φάση σηματοδοτεί το οικιστικό μέρος του προγράμματος. Προσφέρει διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη, που διεξάγεται στο Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης της ΔΟΕ , στο Τορίνο από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2014. Βασιζόμενη σε μια εισαγωγική ανασκόπηση της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου, αυτή η φάση αναλύει την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο στο εθνικό και διεθνές επίπεδο.
    Διαλέξεις για τις παρακάτω ενότητες θα προσφέρονται από καθηγητές και καθηγητές, καθώς και από ειδικούς.
  • Η τρίτη φάση συνίσταται στην υποβολή της τελικής έκδοσης του ερευνητικού εγγράφου. Κάθε συμμετέχων θα υποχρεωθεί να υποβάλει την τελική έκδοση του ερευνητικού εγγράφου που είχε αρχικά συνταχθεί κατά τη δεύτερη φάση.
    Η υποβολή και βαθμολόγηση των τελικών ερευνητικών εργασιών θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα.

Ένα Master of Laws (LL.M.) στην πνευματική ιδιοκτησία θα απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και την εκπλήρωση των απαιτήσεων των τριών μερών

Για να είναι επιλέξιμες για το Master Οι υποψήφιοι πρέπει:

  • έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα πανεπιστημιακό πτυχίο πρώτου επιπέδου στο δίκαιο, οικονομία, μηχανική, ιατρική, χημεία, επιστήμες επικοινωνίας ή διοίκηση επιχειρήσεων.
  • να μιλάτε άπταιστα στην αγγλική γλώσσα (μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε αποδείξεις αγγλικής γλώσσας)

Τέλη και υποτροφίες

Το κόστος διδάκτρων για το μάθημα είναι 8000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, εκπαιδευτικού υλικού, ασφάλισης και αμοιβών πανεπιστημιακών εγγραφών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29 Μαρτίου 2014


Ένας περιορισμένος αριθμός μερικών υποτροφιών που καλύπτουν τα δίδακτρα ή / και τη στέγαση στην πανεπιστημιούπολη ITC-ILO είναι συνήθως διαθέσιμα για φοιτητές από αναπτυσσόμενες χώρες / οικονομίες μετάβασης σε ανταγωνιστική βάση μεταξύ αξιόλογων υποψηφίων που δεν μπορούν να πληρώσουν τα δίδακτρα και τα έξοδα διαμονής.


Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή

A UNIQUE PARTNERSHIP BETWEEN THE INTERNATIONAL TRAINING CENTRE OF THE ILO, UN ORGANIZATIONS AND ACADEMIA

A UNIQUE PARTNERSHIP BETWEEN THE INTERNATIONAL TRAINING CENTRE OF THE ILO, UN ORGANIZATIONS AND ACADEMIA Διαβάστε Λιγότερα
Τουρίνο , Βαρκελώνη + 1 Περισσότερα Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη